Tjenestedominant logikk (Heftet)

Premisser, perspektiver, potensial

Forfatter:

Robert F. Lusch og Stephen L. Vargo

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 252
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Service-Dominant Logic. Premises, Perspectives, Possibilities.
Oversatt av: Magnussen, Bjørnar
ISBN: 9788202436469
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse og Markedsføring
Fag: Markedsføring, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tjenestedominant logikk

I 2004 publiserte Stephen L. Vargo og Robert F. Lusch en banebrytende artikkel om hvordan verdiskapning bør forstås gjennom en «tjenestedominant (TD) logikk». Der beskriver de en overgang fra et varefokusert og bedriftsorientert syn til et tjenestefokusert og kundeorientert perspektiv.

I denne etterlengtede boken presenterer forfatterne en grundig redegjørelse for prinsipper og anvendelse av TD-logikken. De beskriver et tydelig alternativ til det dominerende synet på den planstyrte, produksjonsorienterte og profittmaksimerende bedriften, gjennom å stille opp et solid rammeverk for organisasjonen basert på ti grunnleggende prinsipper.

For bedrifter og organisasjoner har TD-logikken en betydning langt utover det rent markedsføringsmessige, og er uavhengig av bransje. Tjenestedominant logikk gir leseren en forståelse av hvorfor bytte av tjenester er den grunnleggende mekanismen i alle sosiale og økonomiske transaksjoner. Den er skrevet i en lett tilgjengelig stil og vil appellere til studenter, forskere og bedriftsledere.

Tjenestedominant logikk er en oversettelse av Service-Dominant Logic (Cambridge University Press, 2014). Den norske utgaven har et forord skrevet av Bård Tronvoll, professor i markedsføring ved Høgskolen i Hedmark og Centrum för tjänsteforsking/Karlstads universitet.

Til toppen

Sagt om boka

«I løpet av hele min akademiske karriere har jeg aldri kommet over et mer banebrytende bidrag til ledelses- og økonomifaget. Lusch og Vargo lanserer teorier og konsepter som forener et eksponentielt voksende datavolum og fragmenterte forskningsresultater fra vår komplekse samtid; dette er ikke et forsøk å selge inn nok en ‘hype’ som skal løse alle ledelsesproblemer. Boken bør leses av alle som er interessert i ledelses- og økonomifag – både studenter, yrkesutøvere og politikere.»
Evert Gummesson, professor emeritus, Stockholms universitet, Sverige

«I Tjenestedominant logikk. Premisser, perspektiver, potensial gir Bob Lusch og Steve Vargo oss en dypere forståelse av hvordan tjenesteyting legger grunnlaget for verdiskaping og utveksling i det moderne samfunnet. Boken er et kompendium som samler all eksisterende kunnskap om tjenestelogikk på ett sted. Samtidig åpner den for et mangfold av nye muligheter for lesere som vil tilegne seg et nytt tjenestedominant tankesett. Boken bør bli obligatorisk for alle som studerer økonomiske og samfunnsvitenskapelige fag, både gamle og unge. Bravo!»
Mary Jo Bitner, professor og direktør, Center for Services Leadership, W. P. Carey School of Business, Arizona State University; redaktør for Journal of Service Research

«Luschs og Vargos nye bok er en radikal innovasjon innen markedsføringsteori. Boken viderefører den opprinnelige tjenestelogikken og danner et grunnlag for videre forskning ved å legge frem et paradigme som kommer til å engasjere mange akademikere på tvers av ulike fagområder.»
Sergio Barile, professor i ledelse ved universitetet La Sapienza i Roma

«Hvis du er en yrkesutøver eller akademiker som har fulgt utviklingen av tjenestedominant logikk med en viss interesse, bør du lese denne boken siden den integrerer tjenestelogikkens grunnlag, struktur, teori og implikasjoner for praksis. Hvis du ikke har fulgt med på tjenestelogikkens utvikling, bør du absolutt lese denne boken, slik at du får innsikt i et nytt rammeverk som kommer til å endre måten man betrakter økonomisk aktivitet på.»
Shelby D. Hunt, professor i markedsføring, Rawls College of Business Administration, Texas Tech University


«For ti år siden snudde Lusch og Vargo opp ned på 200 år med økonomiske teorier. De fremsatte en teori om at det er evner (og ikke varer) som utgjør grunnlaget for økonomisk utveksling, og sådde dermed en spire til det som skulle bli en ny tjenestevitenskap. Nå har de sammenfattet argumentene i en imponerende ny bok som garantert kommer til å bli obligatorisk for tjenesteforskere over hele verden.»
Paul P. Maglio, professor i teknologi ved University of California, Merced og sjefredaktør for Service Science

«Tjenestedominant logikk. Premisser, perspektiver, potensial sammenfatter forfatternes banebrytende arbeid og tankelederskap over nesten 20 år. Den provoserende teksten er en skarp vitenskapelig analyse av det nye faget tjenestevitenskap. Med sin kombinasjon av banebrytende forskning, dyp innsikt og praktiske modeller er boken obligatorisk lesning for både reflekterte yrkesutøvere og studenter.»
Adrian Payne, professor i markedsføring, Australia School of Business, University of New South Wales

«To tredjedeler av verdens befolkning lever fortsatt på under to dollar per dag. Hvis vi skal endre på denne situasjonen, må vi slutte å betrakte dette store samfunnssegmentet som passive bistandsmottakere og forbrukere (varedominant logikk). I stedet bør vi anse dem for innovative entreprenører som hele tiden samskaper løsninger i kampen for å overleve i hverdagen (tjenestedominant logikk). Bunnen av pyramiden er et rikt og levende laboratorium der aktørene hver dag samarbeider om å integrere knappe ressurser og skape verdier i komplekse økosystemer basert på naturalhushold. Disse aktørene har praktisert tjenestelogikk hele livet. Luschs og Vargos bok er en optimal plattform for den som ønsker å forstå kompleksiteten og mulighetene i en tjenestedominant kultur.»
Professor Javier Reynoso, forskningsprofessorat i serviceledelse, EGADE Business School, Mexico

«Tjenestedominant logikk er blitt allment akseptert som et ledende teoretisk rammeverk for tjeneste- og ingeniørvitenskapene. Den får nå en større plass i bevisstheten til bedriftsledere og yrkesutøvere. I flere fagfelt innen både bedriftsforskning og teknologiutvikling har begrepet havnet på alles lepper, og i takt med at den informasjons- og analysedrevne økonomien gjør sitt inntog, får tjenestelogikken stadig større praktisk relevans. Denne boken er en monografi skrevet av pionerene som definerte tjenestelogikkens teoretiske rammeverk og anvendelsesområder. Den fortjener å leses av både forskere og yrkesutøvere.»
Daniel Dajun Zeng, professor i ledelsesinformasjonssystemer, Eller College of Management, University of Arizona; fast forskerstilling, Det kinesiske vitenskapsakademiet;
sjefredaktør for IEEE IntelligentSystems

Til toppen

Presse Tjenestedominant logikk
Forfatter(e)
Robert F. Lusch er professor i entreprenørskap ved Eller College of Management, University of Arizona. Han var tidligere redaktør i Journal of Marketing og styreformann i American Marketing Association. I sin forskning fokuserer Lusch på markedsføringsstrategi og -teori, spesielt på tjenestedominant logikk.

Stephen L. Vargo er professor i markedsføring ved University of Hawaii. Før universitetskarrieren jobbet han i gründerbedrifter og fungerte som rådgiver for flere selskaper og statlige myndigheter. Professor Vargos primære forskningsområder er markedsføringsteori og forbrukernes referanseskalaer.