Tinglysing (Ebok)

Forfatter:

Borgar Høgetveit Berg og Stein Kimsås-Otterbech

Du må være registrert som privatperson for å kjøpe e-bøker. Ingen angrerett.  

Last ned utdrag    

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2018
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Filstørrelse: 1.15 MB
Filformat: EPUB
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202614690
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Eiendomsrett og Juridiske fag
Fag: Eiendomsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tinglysing

Tinglysingsloven har siden 1935 vært en av de grunnleggende lovene om rettigheter i fast eiendom. Loven regulerer registrering og tredjemannsvern av eiendomsrett og begrensede rettigheter, herunder panteretter, i fast eiendom. Tinglysingsloven hjemler også Løsøreregisteret.

De siste årene er det gjort viktige endringer i tinglysingsloven og i tilgrensende lovverk. Tidligere lå tinglysingen under tingrettene, og avgjørelsene kunne påklages til Justisdepartementet. Siden 1991 har tinglysingsavgjørelsene vært gjenstand for rettslig overprøving i lagmannsretten, og det har tilkommet betydelig rettspraksis. I forbindelse med sentraliseringen av tinglysingen til Statens kartverk i 2007 er det gjennomført tilpasninger til moderne teknologi. I tillegg skaper de materielle tingsrettslige reglene i tinglysingsloven stadig utfordringer.

Boken gir en samlet fremstilling av tinglysingsloven, tinglysingsforskriftene og dokumentavgiftsreglene for fast eiendom. Fremstillingen er ment å være à jour pr. 1. juli 2009. Målgruppen er advokater og andre som kommer i kontakt med tinglysing i sitt virke. Studenter kan også ha nytte av boken.

Denne e-boken tilsvarer p-bokens 1. utgave, utgitt i 2009.

Til toppen

Andre utgaver

Tinglysing
Nynorsk Innbundet 2023
Presse Tinglysing

«Det at boken går utover det loven regulerer og også forklarer sentrale ulovfestede deler av tinglysningsretten gjør boken relevant og anvendelig for jurister så vel som studenter. [...] Kort og godt en velfungerende lovkommentar.»

Jakob Lindholm, Stud.jur. 5/2010

«En velskrevet kommentar med omfattende henvisninger til dommer, tinglysingsavgjørelser og juridisk litteratur, der forfatterne også gir klare signaler om hva de selv mener. Boken herved være anbefalt!»

Thor Falkanger, Nytt i privatretten 2/2010

Til toppen

Forfatter(e)

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommar i Noregs Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen. Berg har gjeve ut ei rekkje bøker i formuerett og prosessrett.

Stein Kimsås-Otterbech (f. 1973) er advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessens AS, og leder firmaets arbeidslivsavdeling. Stein Kimsås-Otterbech har betydelig erfaring med tvisteløsning.