Til meg selv (Heftet)

Om selvledelse

Forfatter:

Tom Karp

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 219
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202520892
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Fag: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Til meg selv

Til meg selv er en bok om selvledelse. Den handler om hva du sier til deg selv og hva du gjør med det du sier.

Tittelen er lånt fra den romerske keiseren Marcus Aurelius (121–180). Han skrev brev til seg selv om hvordan han skulle forberede seg på livets prøvelser. På Aurelius’ tid var idealet å foredle seg selv. I dag er vi kanskje mer opptatt av å dyrke oss selv enn å foredle oss selv?

Vi lever i en tid hvor «generasjon prestasjon» er blitt et begrep. Den enkelte har mange muligheter og valg. Dermed blir også forventningene til livet og ens egne prestasjoner høye – på godt og vondt. I vår streben etter det vellykkede er det lett å glemme at alle før eller siden vil måtte oppleve smertefulle ting. Slike vonde erfaringer er imidlertid nødvendige for at vi skal bli til «hele mennesker».

Til meg selv tilbyr ingen enkle løsninger eller «quick fixes». Grunnen er at det ikke finnes universelle løsninger eller svar som passer for alle. Hensikten med boka er å gi deg en oversikt over forskningsbaserte metoder som du kan kjenne deg igjen i og utforske på egenhånd.

Boka hjelper deg til å ta ansvar for din tilværelse og utvikling, slik at du kan gjøre gode valg og ta de riktige grepene for ditt liv. Dette innebærer å sette klare grenser for deg selv og finne ut hva som er viktig for nettopp deg, og å utvikle egne strategier for å ta ansvar for det livet du ønsker å leve. Dette er en prosess hvor det finnes få snarveier. Den krever prøving og feiling og innsats fra din side.

Til meg selv er skrevet for alle som vil lære seg å håndtere sitt eget liv bedre. Den er solid faglig fundert, og egner seg derfor også for dem som vil forstå mer av et populært fagfelt i rask vekst.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«Å lede oss selv er sannsynligvis det viktigste lederansvaret vi har; et ansvar vi vanskelig kan løpe fra. Tom Karp har skrevet en innsiktsfull bok om selvledelse som både er teoretisk og praktisk forankret. Boka undersøker selvledelse som fenomen og fagfelt ut fra ulike perspektiver, og gir samtidig leseren rikelig med muligheter til å utvikle egen selvledelse gjennom praktiske verktøy.»

Stein Amundsen, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer

«Til meg selv - Om selvledelse av Tom Karp er en bok som gir leseren mulighet til å lede seg selv frem til ny erkjennelse og kunnskap. Dette er en bok som balanserer godt mellom teori, refleksjoner, case og verktøy. Forfatteren mestrer den vanskelige balansegangen mellom å formidle 'trosretninger' og egne refleksjoner og slippe leseren fri i søken etter ny kunnskap og innsikt om selvledelse.

I boken er det mye å hente hvis man ønsker å forstå betydningen av selvledelse både for egen del og ikke minst selvledelse som et fortrinn i ledelse av andre. Personlig har jeg lært mye - også om meg selv - underveis i leseprosessen. Jeg har til og med latt meg inspirere til å ta frem min Marcus Aurelius på nytt. Men det viktigste for min egen del - jeg har bestemt meg for å lese den en gang til - bare for meg selv - til meg selv!»

Toril Bariusdotter Ressem, daglig leder Dotterselskapet AS, styrearbeid, management for hire, mentoring og prosjektledelse

«Tom Karp har skrevet en meget viktig, sterk og solid fagbok om selvledelse, en bok som beveger og styrker.

Karp sier det sylskarpt: 'Det er ikke det en sier til andre, men hva en sier til seg selv. Og gjør noe med den en sier til seg selv'. Karp har med denne meget velskrevede og nyttige bok skrevet Norges ubetinget viktigste, klokeste og beste fagbok om selvledelse. Dette er en bok jeg anbefaler på det sterkeste. Boken favner bredt og går dypt. Den rammer direkte, ærlig og inspirerende. Dette er en bok mange vil ha nytte, læring og glede av å lese. Boken er definitivt åretes viktigste fagbok: stimulerende og berikende.»

Benja Stig Fagerland, forfatter, foredragsholder og foreleser

«Tom Karp er noe så sjeldent som en intellektuell praktiker. Eller en praktisk intellektuell? Strengt tatt er han begge deler. Det betyr blant annet at denne boka, selv om den handler om selvledelse, er helt fri for bullshit og godtkjøps-'synsing'. I stedet er den velinformert, forskningsbasert, smart, klok, velskrevet og nettopp – praktisk. Jeg har bedt Tom om noen timers veiledning i bytte mot å lese boka. Det må ikke tolkes som at vi dermed gjør meg inhabil, men som et veldig stort kompliment til forfatteren.»

Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark og Høyskolen Kristiania.

«Selvledelse kan være et forvirrende begrep. De fleste antar at lederskap har noe å gjøre med å få folk med seg. I denne boken gir Tom Karp en meningsfylt beskrivelse av fagområdet, koblet til selvutvikling og selvhjelp. Boken spenner fra Østens og antikkens visdomslitteratur, via gjenkjennelige norske eksempler, til ferskeste forskning ved vestens ledende universiteter. Den veksler mellom forfatterens erfaringer med selvutvikling, og verktøy den reflekterte leser kan benytte på reisen mot sine egne mål i livet. Her øses det av et nærmest ufattelig rikt kildemateriale og det gis en bred oversikt over et stort og viktig tema. De rike kildehenvisningene setter leseren i stand til ytterligere fordypning i temaer som spesielt fenger interessen. Boken er leseverdig og bør leses langsomt.»

Johan Velten, HR-rådgiver og forfatter

«Det er en fryd å lese denne boken – en bok jeg ikke kunne legge fra meg! Hvorfor? For det første fordi språket ga meg glede: enkelt konsist, tydelig og stramt.

For det andre gjorde innholdet meg glad og opprømt -– glad for å høre historien om farfar, glad for å finne mange gode innspill og glad for at den nå kommer på markedet.

Jeg skal ikke begi meg inn i en faglig diskusjon med påstander om for og imot – det som står der er sant, og mye er selvopplevd og selvprøvd.

Det jeg vet med sikkerhet er at jeg vil benytte boken i undervisningen av våre ledere på høyt nivå. I våre individuelle leder- og karriereutviklingsprogram skal lederne bli mer bevisste og få en bedre selvinnsikt. Denne boken kan bidra til dette!»

Signe-Lise Narum, styreleder/partner i Narum Gruppen

«Om selvledelse er en bok som skiller seg fra det etter hvert brede utvalg av ledelseslitteratur. Boken fokuserer i sin helhet på personen, individets bevissthet og selvinnsikt på egen adferd i privat, profesjonell og sosial sammenheng. Boken er derfor meget relevant for alle, uavhengig av profesjon og stilling.

For personer med ledelsesansvar eller for personer som ønsker å få det, er opplevelse av egenverdi og trygghet omkring identitet på en måte grunnfjellet for hva lederutvikling bygger på. Ledelse utøves på like mange måter som det finnes ledere, og med veldig varierende kvalitet og effektivitet. Alt begynner med en selv og ens bevissthet på hvor en står. Om selvledelse henter spennende perspektiv og eksempler fra både historien og nåtid. Her vises teknikker og verktøy for å øke din selvinnsikt gjennom fokus på ærlighet ovenfor en selv og med tilhørende refleksjoner. God lesing!»
Simen Lieungh, CEO Odfjell Drilling

«Det begynner alltid med deg selv. I boka til Tom Karp får du vite både hvorfor selvledelse er viktig og hvordan du skal nå frem til det beste i deg. Anbefales!»

Børge Ousland, polfarer, forfatter og foredragsholder

«Den høyeste livskunst er å mestre seg selv. I denne boken får du den forståelsen og de verktøyene du trenger for å vokse på livets utfordringer.»

Lars Mortensen Lægreid, gründer og daglig leder av Emergence School of Leadership

«En bra bok som gir nyttig innsikt og verktøy som vi alle kan dra nytte av! Anbefales!»

Tommy Fjeldheim, rådgiver og mental trener i Bravura, tidligere spesialsoldat

«Denne boka bygger på et faglig bredt og sterkt faglig grunnlag. Den bringer noe nytt om selvledelse i norsk ledelseslitteratur. Den er praktisk, med eksempler og verktøy for analyse og refleksjon. Jeg anbefaler boka for politiledere og prestasjonsmiljøer i politiet.»
Rune Glomseth, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen

«Tom Karp skriver inspirerende, forståelig, praktisk relevant og med en fjellstø forankring i forskningsbasert kunnskap – på et område som ellers florerer av ellevilt sjarlataneri.»

NILS TORE MELAND, organisasjonspsykolog, forfatter av den kritikerroste boken En god beslutning

Til toppen

Presse Til meg selv
Forfatter(e)

Tom Karp er professor i ledelse. Karp har stillinger ved flere akademiske institusjoner, og før akademia har Karp vært toppleder i næringslivet, samt startet og ledet konsulentselskaper innen strategi og lederutvikling. Han har i tillegg jobbet mye med mental trening, mestring, prestasjoner og utvikling, innen toppidrett og i Forsvaret. Karp forsker på organisatorisk ledelse, operativ ledelse, selvledelse, strategisk ledelse og endringsledelse. Karp har tidligere utgitt fagbøkene Ledelse i sannhetens øyeblikk (2010), Endring i organisasjoner (2014), Det beste i deg (2015), Til meg selv (2016) og God nok ledelse (2019).