Tidlig innsats (Ebok)

Serie: Inkluderende skolemiljø 6

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen og Rolf B. Fasting

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 1.71 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Inkluderende skolemiljø
Serienummer: 6
ISBN: 9788202742089
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tidlig innsats

Denne boken tar for seg tidlig innsats i et skoleperspektiv. Forfatterne klargjør betydningen av begrepet, og de belyser også hvordan ansvaret for tidlig innsats kan forstås og viser hvordan det er erfart i en praktisk sammenheng.

Seks ulike perspektiver ved tidlig innsats drøftes gjennom følgende spørsmål: Hvordan kan tidlig innsats forstås i et skoleperspektiv? Hvilken plass har tidlig innsats i begynneropplæringen? Hvordan kan skoleledere arbeide systemisk med tidlig innsats for en inkluderende praksis? Hva karakteriserer tidlig innsats når skoler og barnehager går sammen med rådgivere i PP-tjenesten om kompetanse- og organisasjonsutvikling? Hva er tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning? På hvilke måter kan samtaler mellom elever, lærere og foresatte være verktøy for tidlig innsats?

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Medforfattere: Nils Breilid, Camilla Herlofsen, Karoline Knudsen, Liv M. Lassen, Sven Nilsen og Astrid Unhjem.

Til toppen

Andre utgaver

Tidlig innsats
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker.

Rolf B. Fasting er professor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hans forskningsinteresser strekker seg fra spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, inkludering, tilpasset opplæring, tidlig innsats og skriftspråklig utvikling til endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. Han har skrevet en rekke publikasjoner i form av lærebøker og fagartikler på disse områdene. Fasting leder forskningsgruppen Spesialpedagogikk og inkluderende praksis (SpecInc) ved OsloMet.

Camilla Herlofsen er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder (UiA). Herlofsen har doktorgrad i spesialpedagogikk. Forskningsinteressen er i skjæringsfeltet mellom juss og spesialpedagogikk. Hun underviser i spesialpedagogikk ved UiA og har arbeidet som spesialpedagog i skolen og rådgiver i Statped.

Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Forskningsinteressene er innen området spesialundervisning sett i forhold til inkluderende og tilpasset opplæring. Han har spesielt rettet søkelyset mot forholdet mellom sentralt fastsatte læreplaner, planlegging av klassens arbeid og individuelle opplæringsplaner. Nilsen har medvirket i utgivelsen av flere bøker og publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt innen de nevnte områdene. Blant bøkene kan nevnes Inkludering og mangfold (2017) og De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen LK20 (2021), den siste sammen med Halvor Bjørnsrud.

Bøker i serien