Tidlig innsats - bedre læring for alle? (Heftet)

Forfatter:

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202360931
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Hovedtema i denne boka er tidlig innsats i skolen for læring og utvikling hos barn og unge. Den tar opp sentrale utdanningspolitiske intensjoner med bakgrunn i Kunnskapsløftet. Boka viser til forskning og sentrale teoretiske og praktiske perspektiver med relevans for tidlig innsats i skolen.

Tidlig innsats – bedre læring for alle? er delt i to hoveddeler. Den første delen drøfter og klargjør overordnede perspektiver på tidlig innsats. Her er det kapitler om forebygging til barns beste, tilhørighet og læring i inkluderende skole, evaluering gjennom kartlegging, vurdering og forbedring samt barnehagens rolle. Disse sidene ved tidlig innsats er sentrale i lærerarbeid for tilrettelegging av læring og utvikling for elevene.

Den andre delen drøfter og klargjør tidlig innsats på viktige kompetanseområder. Her er det kapitler om lese- og skriveopplæring, matematikkopplæring, klasseledelse og barns mestring av skoledagen samt innsats for å bekjempe mobbing.

Boka henvender seg til studenter i lærerutdanningene og annen pedagogisk og spesialpedagogisk utdanning, samt til skoleledere og lærere. Boka er også relevant for forskere og fagfolk som jobber med pedagogikk og spesialpedagogikk.

Til toppen

Forfatter(e)
Halvor Bjørnsrud (Halvor.Bjornsrud@usn.no) er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene er innenfor inkludering, spesialpedagogikk, utdanningsledelse og skoleutvikling.
Edvard Befring er professor emeritus (dr.philos.) ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. I sin forskning har han i vesentlig grad vært opptatt av læring, kompetanseutvikling og psykososiale utfrodringer blant ungdom. Han har også engasjert seg i kvalitetsutvikling av hjelpetiltak og forebygggende innsatser i skole, barnevern og samfunn.
Jorun Buli-Holmberg har undervisningspraksis fra høyere utdanning og videregående opplæring, samt erfaring fra ledelse av kompetanseutvikling og forskning knyttet til tilpasset opplæring i kommuner og skoler. Hun er forfatter av en rekke fagbøker om tilpasset opplæring og endringsarbeid i tilknytning til realisering av skolereformer.

Dagrun Skjelbred er professor emeritus i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på læremidler og på lese- og skriveopplæring, og hun er forfatter av flere lærebøker for både grunnskolen og lærerutdanningene. I tillegg har hun lang erfaring som lærerutdanner og som lærer i skolen.