Tid til arbeid - tid til overs (Heftet)

Tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap

Forfatter:

Jan Kristian Karlsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 193
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202394868
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tid til arbeid - tid til overs

Hvilke utfordringer står arbeidsgivere og deres kunnskapsarbeidere overfor, og hvordan kan disse utfordringene løses?

Arbeidsdagen er i endring. Gamle mønstre brytes opp. Kravene til konkurransekraft øker. Mobilitet og fleksibilitet brer om seg. Skillet mellom arbeid og fritid blir mer utydelig. Bruk av tiden endres. Effektive og gode arbeidsdager vil kreve at kunnskapsarbeidere og ledere mestrer arbeidsmåter som er tilpasset den nye virkeligheten. Imidlertid handler det også om rammebetingelser i samfunn og arbeidsliv, hvilke løsninger og ordninger den enkelte virksomhet tilbyr sine ansatte, og hvordan de ansatte bruker betingelsene.

I Tid til arbeid – tid til overs belyser forfatteren viktige forhold som fremmer og hemmer produktivitet i kunnskapsorganisasjoner. Fremstillingen er basert på internasjonal og nasjonal forskning og analyse, og på forfatterens erfaring og tallmateriale.

Boken retter oppmerksomheten mot følgende temaer:

  • hvordan skape effektive arbeidsdager
  • hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen påvirker effektiviteten
  • hvordan forholdet mellom IT-systemer og organisering ofte er underkjent i dagens arbeidsliv
  • hvordan generasjonsspenninger vil prege framtidens arbeidsliv
  • hvordan ledere i kunnskapsbedrifter kan balansere egne behov og medarbeidernes behov for lederskap i et fleksibelt og krevende arbeidsliv

Til toppen

Sagt om boka

Normalarbeidsdagen er ikke så normal lenger. Jan Kristian Karlsen er allerede en av våre fremste eksperter i forhold til teknologistøttet fleksibilitet i arbeidssituasjonen. I denne boken belyser han hva som har vært, hva som venter og hvordan dette kommer til å påvirke virksomheter og ansatte. Boken anbefales for ledere, tillitsvalgte og medarbeidere som er opptatt av å forme sin egen virkelighet i et samfunn hvor praksis til enhver tid ligger foran teori, lovgivning og avtaleverk.

Even Bolstad
Daglig leder HR Norge

Endelig noen som setter fokus på å skape mer effektive arbeidsdager: Jan Kristian Karlsen er en av våre fremste eksperter innen mobile og fleksible arbeidsformer. I boken fokuserer han på hvordan skape mer effektive arbeidsdager. Spørsmål som i seg selv burde få både ansatte og arbeidsgivere til å hive seg over problemstillingen. I dag setter arkitekter i alt for stor grad premissene for hvordan vi jobber og er organisert på jobben - det kaller forfatteren overdreven arkitektoptimisme.

Per Morten Hoff, Generalsekretær IKT Norge


Karlsen tager fat i et meget centralt problem når han rejser spørgsmålet om vi er ved at sige farvel til "normal arbejdsdagen", og i bogen peger på betydningen af generation Y indtog på arbejdsmarkedet. Fleksible arbejdsvilkår og gode IT-platforme er vigtige tiltrækningkriterier for de unge digitalt indfødte, og virksomhederne er ofte ude af takt med deres ønsker og behov. Generation Y ønsker at dele erfaringer og oplevelser; herigennem skabes gennemsigtighed og et blik ind i virksomhederne, så vi får viden om hvordan chefer, virksomheder og brancher behandler deres medarbejdere.

Ulrik S. Brix, PhD og CEO i Supana.com og tidl. rådgiver i Center for Ledelse.Jan Kristian Karlsen har en sjelden kompetanse: På den en siden en lang og unik leder- og rådgivningserfaring fra flere firmaer som har vært i front når det gjelder ny kommunikasjonsteknologi og alternative arbeidsformer, og på den annen side evnen til å formidle disse erfaringene og drøfte dem ved hjelp av både forskning og praksiseksempler fra en rekke yrker. Bruk av arbeidstid, arbeidsplassutforming, betydningen av organisering for utnyttelse av IT-systemer og utfordringer i ledelse av kunnskapsarbeidere er blant temaene som behandles på en ryddig og tankevekkende måte. Dette burde være en bok med relevans for mange i dagens arbeidsliv.

Eirik J. Irgens, professor i utdanningsledelse (NTNU) og professor i kunnskapsledelse (Handelshøykolen i Trondheim, HIST).

Forfatteren tar utgangspunkt i tidsbruksundersøkelser og knytter dette perspektivet til refleksjoner omkring nye arbeidsformer. På denne måten bruker han statistikk til å sette dagsorden for en viktig diskusjon, samtidig som boken avdekker behov for statistikk for å belyse temaene som tas opp.

Gustav Haraldsen, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå

Boken Tid til arbeid - Tid til overs er interessant, oversiktlig og nyttig. Den belyser og drøfter en rekke aktuelle tema om tidsbruk relatert til bl.a. organisering av arbeidet, fleksibilitet, effektivitet, kontorløsninger, IKT og nye måter å kommunisere på. En styrke ved boken er en god blanding av fakta, statistikk og refleksjon. Lite «synsing» og god bruk av kildehenvisninger og referanser gjør boken nyttig som grunnlag for videre arbeid om disse aktuelle temaene.I
Inger Johanne Sundby, Seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT

Til toppen

Presse Tid til arbeid - tid til overs
Forfatter(e)

Jan Kristian Karlsen er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS. Han har stor kunnskap om den fleksible arbeidsdagen, om effektiv arbeidsdag og metoder for utvikling av gode arbeidsplasser i private og offentlige virksomheter. Karlsen arbeider også med forskning og metodiske undersøkelser innen temaet nye arbeidsformer, tidsbruk og arbeidsplasser. Han er også foredragsholder og medforfatter for boken Hvor skal jeg sitte?- om å lykkes i det mobile arbeidslivet.

Fagprofil: https://www.linkedin.com/in/jan-kristian-karlsen-7b2a903?trk=nav_responsive_tab_profile

Twitter profil: @JanKristian1965