The Agrarian Life of the North av Frode Iversen og Håkan Petersson (Open Access)
Open Access

The Agrarian Life of the North (Open Access)

Studies in Rural Settlement and Farming in Norway

Forfatter:

Frode Iversen and Håkan Petersson (eds.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Filformat: PDF
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788283140996
Kategori: Religion , Historie og Filosofi
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Filosofi, Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen The Agrarian Life of the North

Denne boka presenterer rykende fersk forskning på bondelivet i Norge fra steinalder til vikingtid. Atten arkeologer og botanikere ved de fem Universitetsmuseene i Norge står bak prosjektet. Vi lærer om hvordan klimaendringer, pest og det store vulkanutbruddet i 536-37e. Kr. påvirket levevilkårene. Vi får nytt innblikk i arkeologiske vikingtidsgårder og en av de første sauegårdene nord for polarsirkelen, fra bronsealderen. Vi får vite mer om underlige skikker i jernalderen der de døde ble gravlagt inne i gamle hus og om hvordan forandringer i festens meny og måltidspraksis hang sammen med store samfunnsendringer.

Prosjektet er en del av «Forskning i felleskap» finansiert av Universitetsmuseene i Norge og Norges forskningsråd.

Til toppen

Forfatter(e)
Frode Iversen er professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han arbeider med arkeologiske utgravinger på Østlandet og Sørlandet. De senere årene har han ledet et stort europeisk forskningsprosjekt om tingsteder og kongemakt i Nord-Europa. Han er også kjent fra NRK TV-serien Arkeologene sammen med Arne Hjeltnes.

Håkan Petersson er forsker og avdelingsleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Han forsker på forholdet mellom det moderne samfunn og arkeologien, og har hatt et spesielt fokus på yngre steinalder. Han er også leder av forskningsfellesskapet Agrarnettverket.

Johan E. Arntzen er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, tidligere prosjektleder og stipendiat ved Tromsø Museum. Forskningsinteresse er jordbruksbosetting i det nordlige Norge, samt bronse- og jernalderbosetting generelt.
Even Bjørdal er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Han jobber primært med forvaltningsundersøkelser og forskning med fokus på bosetningsspor og bebyggelsesutvikling fra bronsealder til middelalder.
Grethe Bjørkan Bukkemoen er stipendiat ved Universitetet i Oslo (IAKH) og forsker på måltidspraksis i jernalder. Ellers er hun rådgiver ved Kulturhistorisk museum, UiO og jobber med forvaltning, prosjektledelse og forskning knyttet til bosetning, hushold og landskap i jernalder.
Barbro Dahl er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og jobber primært med forvaltningsundersøkelser, saksbehandling og forskning rundt jernalderens gravskikk og bosetting.
Theo Gil er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og jobber med forvaltningsundersøkelser, GIS og digital utvikling innen arkeologi. Forskningsinteresser er GIS, metodeutvikling og bebyggelse og landskapsrekonstruksjoner primært i bronse og jernalder.
Lars Erik Gjerpe er forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han graver ut, publiserer og forsker på bosetninger fra jernalder og graver fra vikingtid og leder nå utgravingen av Østlandets største boplassområde.
Geir Grønnesby er forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet og har primært jobbet med de museale samlingene og forvaltningsarkeologi. Grønnesby har for tiden permisjon som doktorgradsstipendiat.

Kari Loe Hjelle er førsteamanuensis i paleobotanikk ved universitetsmuseet i Bergen, hvor hun blant annet jobber med materiale fra arkeologiske undersøkelser. Forskningsinteresse er kvantitative rekonstruksjoner; pollendeposisjon-vegetasjon; kulturlandskapsutvikling; jordbruksutvikling.

Christin E. Jensen er førsteamanuensis i palaeobotanikk ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger og jobber med forvaltningsundersøkelser i Rogaland og Nord-Norge. Forskningsinteresser er vegetasjons- og bosetningshistorie, antropogen og klimatisk påvirkning av flora og vegetasjon.
Trond Meling er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Meling forsker primært på bosetningsutviklingen i bronsealder/eldre jernalder og maktpolitiske forhold i vikingtid.

Marte Mokkelbost, Vitenskapsmuseet ved NTNU. Marte har mastergrad i arkeologi og jobber som feltarkeolog innen forvaltningsarkeologien. Hun er særlig interessert i bosettingsarkeologi særlig hushold og bebyggelsearkeologi i norsk jernalder.

Kristin Armstrong Oma er førsteamanuensis og forskningsleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger med ansvar for forskning, saksbehandling og forvaltningsundersøkelser. Forskningsinteresser er forhold til dyr i forhistorien særlig i bronsealderens samfunnsutvikling.
Lisbeth Prøsch-Danielsen, førsteamanuensis, palynolog og vegetasjonshistoriker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger med ansvar for de naturvitenskapelige samlingene. Forskningsfokus er avskogingsproblematikk, utmarksbruk, agrarhistorie, og strandlinjeforskning.
Christian Løchsen Rødsrud er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og jobber med forvaltningsundersøkelser. Tok doktorgrad på bruken av keramikk gjennom jernalderen, og har forskningsfokus innen jernalderens bosetningsmønstre, tidlige urbaniseringsprosesser, gravskikk og ritualer.

Raymond Sauvage er senioringeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet og jobber med forvaltningsundersøkelser. Han forsker på bosetting og byggeskikk i yngre jernalder og middelalder samt utvikling av digitale dokumentasjonsmetoder innen feltarkeologi.

Eli-Christine Soltvedt er forsker og arkeobotaniker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Hun jobber primært med analyser av plantemateriale fra forvaltningsundersøkelser, forskning og formidling av planters bruk og betydning i forhistorien.

Arne Anderson Stamnes er forsker ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Han arbeider til daglig med geofysiske målemetoder tilknyttet ulike forskningsprosjekter i inn- og utland. Dette involverer prosjekter i Sverige, Danmark, Finland, De forente Arabiske Emirater og USA. I tillegg til å forske på anvendeligheten av geofysiske målemetoder, har han også arbeidet med digital modellering av klima- og bosetningsforhold i jernalderen, samt ulike former for landskapsanalyse.