Terminprøver Engelsk

Terminprøver Engelsk (skolelisens mini) (Nettsted)

Skoler med maks. 100 elever på 8.-10. trinn

Forfatter:

Pia Bakken Lund og Ane Frislid Sveinhaug

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202565152
Kategori: Engelsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Terminprøver Engelsk (skolelisens mini)

Terminprøver Engelsk er erstattet av Digitale terminprøver i engelsk. Alle skoler som har lisenser til Terminprøver Engelsk, får automatisk tilgang til de nye terminprøvene i Skolen fra Cappelen Damm ut skoleåret 2021/2022. De nye prøvene er utviklet i tråd med ny læreplan og ny eksamensordning.

To prøvesett - to ganger i året - på tre trinn!

Bruk tiden din på undervisning, veiledning og læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene!


Nye prøver to ganger i året
Hvert skoleår, høst og vår, kommer det nye terminprøver til alle trinn. Prøvene blir hvert år oppdatert i forhold til siste eksamen i engelsk og etter eventuelle nye krav til vurdering.


Terminprøven for hvert trinn består av:
- en tekstsamling i to versjoner – Perspectives Magazine som nettside og PDF
- selve prøven som består av oppgaver til temaet i tekstsamlingen
- en lærerveiledning som kan leses digitalt, lagres og skrives ut etter ønske

Tekstsamling - Perspectives Magazine
Tekstsamlingen består av et utvalg saktekster og skjønnlitterære tekster i forskjellige sjangre. Hvert hefte har et gjennomgående tema, og utvalget av tekster er tilpasset hvert enkelt trinn, når det gjelder både tema og språk. På nettsiden kan elevene lytte til tekstene, forstørre tekst og få ordforklaringer.

Prøven
Selve prøven består av en A-del og en B-del. Del A inneholder to kortere tekstoppgaver knyttet til tekstsamlingen. B-delen består av tre til fire tekstoppgaver. Elevene velger selv den oppgaven de vil svare på.
Alle prøvene er lagd som heldagsprøver (5 klokketimer), men todelingen gjør at de om ønskelig lett kan brukes som halvdagsprøver.

Veiledningen
Hvert prøvesett kommer med egen lærerveiledning som viser hvordan prøven kan brukes i underveisvurdering av elevene. Det fins også oversiktlige og konkrete krav til forskjellige grader av måloppnåelse, samt oppgavespesifikke krav.

Skolelisens
En skolelisens er en flerbrukerlisens som tillater skolen å knytte elever og lærere ved skolen til produktet. Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no og knytter brukerne til lisensen.

Terminprøvene kommer i 3 forskjellige varianter etter skolestørrelse:
Terminprøver Engelsk (mini): opp til 100 registrerte elever
Terminprøver Engelsk (midi): opp til 300 registrerte elever
Terminprøver Engelsk (maxi): ubegrenset antall tilganger

Skolelisensen gjelder i ett skoleår. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Terminprøver Engelsk
Terminprøver Engelsk er erstattet av Digitale terminprøver i engelsk. Alle skoler som har lisenser til Terminprøver Engelsk, får automatisk tilgang til de nye terminprøvene i Skolen fra Cappelen Damm ut skoleåret 2021/2022. De nye prøvene er utviklet i tråd med ny læreplan og ny eksamensordning.