Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster (Heftet)

Forfatter:

Susanne V. Knudsen og Bente Aamotsbakken (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 258
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788276348804
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Litteratur- og språkvitenskap og Pedagogikk
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster
En pedagogisk tekst kan være skrevet som sakprosa, men den kan også være en skjønnlitterær tekst dersom den står i en pedagogisk-didaktisk sammenheng eller ramme. Det kan videre være tale om tekster man til vanlig ikke tenker inn i en slik sammenheng, som bruksanvisninger, togtabeller, bokanmeldelser, forord i forskjellige bøker. I de senere årene er slike tekster blitt gjenstand for forskning og utvikling. Teorier med blikk for pedagogiske tekster er imidlertid mer sjeldne og til dels fraværende både i de nordiske land og internasjonalt.

Boken Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster kaster lys over hvilke teorier man kan bruke som refleksjonsgrunnlag når man analyserer og reflekterer over pedagogiske tekster. Den representerer et nordisk samarbeid, og bidragsyterne er alle forskere som har arbeidet spesielt med feltet.

Boken henvender seg til master- og bachelorstudenter med interesse for pedagogiske tekster, og til lærere i alle skoleslag som ønsker etterutdanning. Den henvender seg også til lærere som underviser ved universiteter og høgskoler.

Til toppen

Forfatter(e)
Bente Aamotsbakken er professor i tekstvitenskap ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har skrevet artikler innenfor feltet teoretiske tekster med særlig vekt på tekstlingvistikk og intertekstualitet.
Susanne V. Knudsen er professor i pedagogiske tekster ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har skrevet bok og tallrike artikler om emnet, og hun har forsket i norske og danske læremidler.