Temporomandibulær dysfunksjon (Fleksibind)

Teori, undersøkelse og behandling

Forfatter:

Elisabeth Heggem Julsvoll (red.)

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 280
Illustratør: Sønju, Oda
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202557799
Kategori: Medisin og Helsefag
Fag: Helsefag, Medisin
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Temporomandibulær dysfunksjon

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en samlebetegnelse for tilstander som karakteriseres av tegn og symptomer i og fra kjeveledd, kjeveleddsmuskulatur og omkringliggende strukturer. Optimal behandling av kjeveleddsproblematikk ved TMD forutsetter inngående teoretisk kunnskap både når det gjelder diagnostisering, vurdering av den enkelte tilstand og behandling av denne. En lærebok med beskrivelser av relevante undersøkelser og behandling, spesielt når det gjelder manuelle teknikker, har derfor lenge vært etterspurt i norske fagmiljøer.

Boken tar for seg undersøkelse og behandling av TMD med utgangspunkt i prinsipper fra fysioterapi og manuellterapi og er rikt illustrert. Foruten bidrag fra fysioterapeuter/manuellterapeuter inkluderer boken relevante bidrag fra odontologer, kjevekirurg og kiropraktor. Metoder og prinsipper som presenteres baseres på et omfattende teorikapittel med henvisninger til oppdatert forskning, nasjonal retningslinje og kunnskapsbasert praksis for undersøkelse og behandling ved TMD.

Boken vil være relevant for både studenter og undervisere på bachelor- og mastergradsnivå innen fysioterapi, manuellterapi, medisin, odontologi, kiropraktikk, osteopati og naprapati. Den vil også kunne benyttes av helsepersonell som behandler personer med TMD samt som pensum på etterutdanningskurs for fysioterapeuter og felleskurs for manuellterapeuter og kiropraktorer.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Temporomandibulær dysfunksjon

Systematisk bok om kjeveproblematikk 05.10.2018

Elisabeth Heggem Julsvoll har levert ei flott bok som utfyller Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager). Boken anbefales på det varmeste.

Alf Sigurd Solberg, fysioterapeuten.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Elisabeth Heggem Julsvoll er fysioterapeut (Oslo, 1983), spesialist i manuellterapi (1994), livsstyrketrener (2005) og har en mastergrad i helseforskning fra Det medisinske fakultet, UiO (2013). Hun mottok Norsk manuellterapis forskningspris Muskel & Skjelettprisen 2014 for forskning på temporomandibulær dysfunksjon (TMD), er ansvarlig for TMD-kurs for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer og har bidratt i Helsedirektoratets retningslinje om TMD (2016). Julsvoll praktiserer ved Hans & Olaf fysioterapi i Oslo.

Lars Haugvad er fysioterapeut (Enschede Universitet, 2011). Han har en mastergrad i manuellterapi fra Universitetet i Bergen (2014), er spesialist i idrettsfysioterapi (NFF, 2016) og har videreutdanning innenfor idrettsmedisin ved IOC (International Olympic Comitee, 2017). Haugvad arbeider som manuellterapeut på Olympiatoppen i Oslo, har bred erfaring med arbeid innenfor idrettsmedisin på både bredde- og landslagsnivå og er medisinsk koordinator for landslaget i skihopp ved Norges Skiforbund. Haugvad har forsket på og holder foredrag om smertefysiologi.

Carl Hjortsjö er tannlege fra Göteborgs Universitet (1995), spesialist i oral protetikk (2004) og har en ph.d. fra Det odontologiske fakult ved Universitetet i Oslo (UiO) fra 2010. Han arbeider som førsteamanuensis og fagleder ved Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Det odontologiske fakultet, UiO. Hjortsjö er ansvarlig for undervisning i bittfysiologi ved UiO, bittskinnebehandling på TMD-kurs for manuellterapeuter og kiropraktorer (trinn 2) og har bidratt i Helsedirektoratets retningslinje om TMD (2016).
Mats Klemsdal er kiropraktor fra Bournemouth University, England (2006). Han har mange års erfaring med behandling av pasienter med TMD og har vært med på å holde flere kurs for kiropraktorer, manuellterapeuter og tannleger om konservativ behandling ved TMD. Han er medansvarlig for TMD-kurs trinn 2 for manuellterapeuter og kiropraktorer. Til daglig jobber Klemsdal ved TMD-klinikken ved NEMUS Bryn i Oslo.
Tore A. Larheim er dr.odont. fra Universitetet i Oslo (UiO, 1981), professor ved UiO (1985) og professor II ved Universitetet i Tromsø. Han er spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi, har publisert en omfattende lærebok (på engelsk): Maxillofacial Imaging (2018, 2.utg), en rekke vitenskapelige artikler, og har veiledet doktorgrads-, postdoktor- og spesialistkandidater. Han var medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD.

Helge Risheim er cand.odont. fra Universitetet i Oslo (1991) og cand.med. fra Universitetet i Bergen (1997). Han har meget bred kirurgisk erfaring innenfor oral og maxillofacial kirurgi, plastikk-kirurgi og generell kirurgi fra ulike sykehusavdelinger i Norge. Risheim er spesialist i maxillofacial kirurgi (2005), oral kirurgi (2006) og plastikk-kirurgi (2008) og jobber i kjevekirurgisk spesialistpraksis ved Kirurgiklinikken i Oslo. Han underviser i tillegg i kjevekirurgi på TMD-kurs for manuellterapeuter og kiropraktorer (trinn 2).

Hilde Stendal Robinson er fysioterapeut (Oslo, 1982), spesialist i manuellterapi (1993) og har en ph.d. fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) fra 2010. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn ved UiO og som manuellterapeut ved Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo, der hun også er praksisveileder for masterstudenter i manuellterapi. Robinson har bred forskererfaring og mange vitenskapelige publikasjoner innenfor kvinnehelse, muskelskjelettproblematikk og metode.