tekst.no (Heftet)

Strukturer og sjangrer i digitale medier

Forfatter:

Ture Schwebs og Hildegunn Otnes

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 311
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202263362
Om utgivelsen tekst.no

tekst.no er en innføring i tekstsjangrene på nettet - en bok som gjør det lettere å lære og undervise ved hjelp av elektroniske tekster i skolen og høgskolen.

tekst.no er en veileder som gjør oss bevisste om datamediet og oppfordrer til kritisk lesning av skjermtekster i ulike sjangrer.

Forfatterne tar for seg datamediet i et tekst- og kommunikasjonsperspektiv og kombinerer tilnærmingsmåter og analyseredskaper fra både tradisjonell språk- og litteraturforskning og nyere medie- og tekstforskning. Framstillingen er både beskrivende og problematiserende, krydret med underfundige detaljer og historiske opplysninger fra datamediets barndom, og mangler verken humor eller treffende eksempler. Lærere, studenter og elever får økt forståelse av den digitale tekstverden i dagens dynamiske kunnskapssamfunn. Boka er rikt illustrert med ulike typer digitale tekster, mange av dem i farger.

Den reviderte utgaven er tilpasset de nye lærerplanene og har oppdaterte nettsteder.

Til toppen

Forfatter(e)
Hildegunn Otnes er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning ved NTNU.

Ture Schwebs er førsteamanuensis ved lærerutdanningen, Høgskulen på Vestlandet, hvor han underviser i medie- og norskfaglige emner. Han har utgitt flere bøker om tekster i tradisjonelle og nye medier, blant annet tekst.no (med Hildegunn Otnes, Cappelen 2006), Media i samfunnet (med Helge Østbye, Samlaget 2007) og Tekst 2 null (med Jon Hoem, Universitetsforlaget 2009). Schwebs har publisert en rekke artikler og forskningsrapporter om barn, IKT og læring, og i Enter: Veien mot en IKT-didaktikk (red. Svein Østerud, Gyldendal 2009) viser han hvordan digital teknologi kan brukes som plattform for læringsaktiviteter. Han har også utgitt en norskfaglig cd-rom for videregående skole (Rom for norsk, Universitetsforlaget 1998).