Tekstanalyse (Heftet)

Ei innføring

Forfatter:

Karianne Skovholt og Aslaug Veum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202400408
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tekstanalyse

I informasjonssamfunnet møter vi enorme mengder tekstar av ulike slag. Meir enn nokon gong er det viktig å kunne stille spørsmål ved korleis verda blir framstilt i reklame, haldningskampanjar, bloggar, avistekstar og sosiale media.

Denne boka handler om korleis vi kan analysere slike sakprosatekstar kritisk. Forfattarane hentar teori og metodisk tilnærming fra diskursanalyse, sosialsemiotikk og pragmatikk, og viser korleis ein kan analysere både språklege og visuelle framstillingsmåtar. Boka inneheld ei rekkje illustrerande analyseeksempel og forslag til framgangsmåtar for tekstanalyse i praksis. Forfattarane kjem også med innspel til korleis ein kan arbeide med tekstanalyse i skulen.

Boka eignar seg for lærarar i skulen, studentar og fagfolk i lærarutdanningane, i fag som norsk, kommunikasjonsfag, samfunnsfag og for andre som arbeider med å skape eller vurdere tekstlege framstillingar.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Tekstanalyse

Sakprosa på alvor

«Det er eit handverk å skriva, og ein kunst å skriva godt. Folk som arbeider med sakprosa, kan få auka sjølvkjensle av å lese denne boka. [...] Forfattarane er modige nok til å bryna teorien på røyndomen på ein etterprøvbar måte. Døma heng akkurat så godt fast i teorien at lesaren sjølv kan vurdera om både teorien og døma er oppklarande - noko eg synast dei er. [...] Ut frå dei gode døma og den systematiske framstillinga av teorien, trur eg boka til Skovholt og Veum kan hevda seg godt i konkurransen».Lars Nyre, Forskerforum, juni 2014

Til toppen

Forfatter(e)
Karianne Skovholt er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun underviser i norskfaget på bachelor- og masternivå. Tidligere har hun og også undervist i videregående skole. Hennes forskningsinteresser er klasseromssamtalen, samtaleanalyse (CA) og språk og kommunikasjon i sosiale medier. Hun har tidligere utgitt en rekke artikler og sammen med Aslaug Veum har hun gitt ut boka Tekstanalyse. Ei innføring.
Aslaug Veum er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker blant annet på medietekster, lærebøker, tredimensjonale objekter og literacy. Doktoravhandlingen (2008) hennes er en diakron studie av språk og diskurser i norske avisførstesider på 1900-tallet.