Teknologi og design i skolen (Heftet)

Forfatter:

Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202383459
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Naturfag , Matematikk, realfag og teknologi , Kunst og håndverk , Matematikk , Lærerutdanning og Teknologi og design
Fag: Estetiske fag, Kunst og håndverk, Lærerutdanning, Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi, Naturfag, Teknologi og design
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Teknologi og design i skolen

Mange undervisningopplegg har blitt gjennomført innen teknologi og design i skolen. Det eksisterer et behov for å samle erfaringer og refleksjoner som har blitt gjort i forhold til disse.
Denne boken bygger på prosjekter som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boken har tydelig forankring i flere fag og dekker behovet for faglig refleksjon knyttet til praksis.
Boken passer GLU og lærere i grunnskolen.

Til toppen

Forfatter(e)
Liv Oddrun Voll er cand.scient i fysikk. Hun har tidligere lang erfaring fra arbeid med telekommunikasjon og arbeidet i mange år som høgskolelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har der undervist i fysikk og teknologi og design. Hun har også vært veileder for noen skoler i Oslo-områder ved utvikling av prosjekt innen teknologi og design.
Liv Klakegg Dahlin er cand philol i Kunsthistorie. Hun er tilknyttet HiOA som førstelektor. Hun har ved siden av undervisning deltatt i eller ledet utviklingsprosjekter innen fagfeltet Kunst og håndverk. Dahlin har også vært tilknyttet Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i tre år, med ansvar for universitets- og høgskolearbeidet, samt teknologi og designprosjektet. Dahlin har tidligere deltatt i forfatterteam og vært med å skrive lærebøker innen Kunst og håndverk for Tell forlag i forbindelse med Reform-97, og for Universitetsforlaget i antologien Å være digital i alle fag.
Anne-Gunn Svorkmo arbeider ved Nasjonalt Senter for Matematikk. Hun har mastergrad i matematikkdidaktikk. Hun har arbeidet 20 år i skolen både på barne- og ungdomstrinnet både som allmennlærer og som kunst og håndverkslærer. Svorkmo har også vært øvingslærer for lærere ved HiST i mange år. Ved Matematikksenteret holder hun kurs for lærere i forbindelse med ulike utviklingsprosjekter rundt omkring i landet. Hun er ansvarlig for å spre gode ideer i matematikk i Teknologi og Design. Den internasjonale konkurransen i matematikk, Kengurukonkurransen, er også en av hennes arbeidsoppgaver.