Teaterproduksjon av Vigdis Aune og Cecilie Haagensen (Open Access)
Open Access

Teaterproduksjon (Open Access)

Ti produksjonsestetiske innganger

Forfatter:

Vigdis Aune og Cecilie Haagensen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202590253
Kategori: Estetiske fag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Teaterproduksjon

Denne antologien presenterer teatervitenskapelig kunnskap utviklet ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Artiklene bygger på kunstbasert forskning og praktisk-teoretisk undervisning ved instituttet.

Teaterproduksjon er et sentralt kunst- og kunnskapsdannende arbeidsfelt for studenter og lærere i drama og teater. Arbeidet preges av et dynamisk forhold mellom kropp, tekst, visualitet og lyd, medienes metoder og teknikker og av relasjonen mellom fagforvaltere og studenter. Teaterproduksjon er en kompleks læringsarena; den er multimodal og den krysser mellom opplevelse, formidling, respons og refleksjon. Det er behov for et rikt utvalg strategier, metoder og teknikker. Antologien presenterer ti ulike innganger til teaterproduksjon. Laboratoriet med eksperimentelle metoder er ramme for artikler om scenografi, lyd, aktørens kropp og tekst. Produksjonsprosessen med den skapende og reflekterende studenten i sentrum er ramme for artikler om dramaturgi, tekstbehandling, produksjonsfaser og målgruppearbeid. Fagforvalterens rolle og funksjon i veiledning og vurdering tematiseres i to avsluttende artikler.

Til toppen

Forfatter(e)

Vigdis Aune er professor i teatervitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Hennes spesialområder er teater anvendt i sosiale og kulturelle kontekster, barne- og ungdomsteater, dokumentarteater og kunstbasert forskning.

Cecilie Haagensen er førsteamanuensis i teatervitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Hennes spesialområder er egenskapt/devised teater, barne- og ungdomsteater, teaterproduksjon, anvendt teater og kunstbasert forskning.

Heli Aaltonen er førsteamanuensis i drama og teater ved IKM, NTNU. Aaltonen har bakgrunn i animasjonsteater, fysisk teater, barn- og ungdomsteater og fortellerkunst. Hennes forskningsinteresse er knyttet til kunstbasert forskning og grønn scenekunst, hvor forholdet mellom natur og mennesker utforskes fra et nymaterialistisk og posthumanistisk perspektiv.
Ellen Foyn Bruun er førsteamanuensis i drama/teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, med bakgrunn som sceneinstruktør, dramaturg og teaterpedagog. Hun er utdannet dramaterapeut og opptatt av de relasjonelle prosessene i teatervirksomheten og hvordan disse går i dialog med konteksten.

Gunnar Fretheim er universitetslektor i scenografi og produsent ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Han har særlig arbeidet med scenografi som et dramaturgisk og transformativt element i teaterproduksjonene ved studiet. Han arbeider også som freelance scenograf og billedkunstner.

Barbro Rønning er dosent i dramaturgi ved Institutt for Kunst –og Medievitenskap. Hennes spesialisering er dramaturgi, teater og performance -produksjon, ungdomsteater, skuespillermetode og kunstbasert forskning. I de senere årene har hun hatt et fokus på minnearbeid, muntlig fortelling, teater som ritual, stedets betydning og intermediale strategier innenfor det anvendte teatret. På utvikling av ulike former for tekst og tema knyttet til forståelse av flyt, ledelse av kreative prosesser og kroppslig nærvær.

Lene Helland Rønningen er frilans scenekunstner og universitetslektor i Drama/Teater. Hun er kunstnerisk leder i Fabularium produksjoner, der hun de siste årene har skapt flere forestillinger for barn; for eksempel «Drømmekappen» (2017) og «Kloden rundt på 29 bokstaver» (2017). Hun er også universitetslektor i drama/teater, og har bakgrunn fra både program for drama/teater på NTNU, samt barnehagelærerutdanningen på DMMH. Rønningens forskningsfelt er barne- og ungdomsteater, dramapedagogikk, dokumentarteater, samt vurdering av eksamener i drama og teater.

Remi André Slotterøy har master i drama og teater fra Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, Trondheim. Hans spesialområder er nyere dramaturgiske perspektiver, performance, lyddesign og musikkteknologi.