Systemutvikling (Heftet)

Applikasjoner og databaser

Forfatter:

Thor E. Hasle og Gunnar Gurholt

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 416
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202286057
Kategori: Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Systemutvikling

Systemutvikling er en generell og grunnleggende bok i utvikling av informasjonssystemer og i databaser. Målet med boka er å gi en faglig og metodisk innføring i å lage tjenlige og effektive informasjonssystemer. Den skal gi en dypere forståelse for hva moderne systemutvikling er og hvilke hensyn en må ta. Den går gjennom de grunnleggende begrepene og tar opp teorien i faget og gir eksempler på aktuelle modeller og relevant utviklingsmetodikk.

Boka er inndelt i seks deler:

• Første del behandler det metodiske fra behovsanalyse og målsetting fram til ferdig informasjonssystem.

• Annen del av boka behandler selve utviklingsprosessen. Flere prosessløsninger blir diskutert, også de kritiske suksessfaktorer for et utviklingsprosjekt.

• Del tre gjennomgår modellering og spesielt objektorientert modellering med bruk av visualiseringsspråk (UML).

• Fjerde del tar for seg databaseutvikling, datamodellering og bygging av datavarehus.

• Femte del omhandler en del emner innen prosjektarbeid for systemutvikling og konfigurasjonsstyring.

• En sjette del inneholder forslag til fagintegrerte prosjektoppgaver og enkeltoppgaver.

Pedagogisk sett følger boka det firedelte kompetansebegrepet: Det legges vekt på læring og sosial samhandling, det metodiske og det faglige. Systemeringsfaget ligger svært godt til rette for denne firedelingen: De teoretiske delene følges opp av mange gode og konkrete arbeidsteknikker.

Til toppen

Forfatter(e)
Thor E. Hasle er studieleder ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og har industriell erfaring fra arbeid hos Ericsson i Stockholm, Oslo og Dallas, og for Fujitsu i Birmingham. Hans akademiske bakgrunn er fra University of Warwick, England.