Syn for skriving (Heftet)

Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer

Forfatter:

Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 248
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202409609
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk , Språk og litteratur og Lærerutdanning
Fag: Norsk, Språk og litteratur
Om utgivelsen Syn for skriving

Boka Syn for skriving. Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer har bakgrunn i et forskingsprosjekt der forskere har sett på hvordan forskjellige læringsressurser brukes av elever og studenter, og hva slags innvirkning denne bruken har for vellykket skriving. Kunnskapsløftet legger vekt på at alle elever skal få opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom hele skolegangen, og skriving er en av de gjennomløpende ferdighetene. Lykkes eleven med lesing og skriving og andre ferdigheter, lykkes han og hun også med læring i fagene.

De ulike fagenes tekstkulturer er styrende for hva som skrives, og hvordan det skrives. Kunnskap om tekstkulturen i faget og senere yrket, ser ut til å være en forutsetning for vellykket skriving uansett fag eller nivå i utdanningssystemet. Forfatterne har sett på tekstkulturen i humanistiske fag som norsk og engelsk, men også realfag som fysikk og yrkesfagene teknikk og industriell produksjon og design og håndverk.

Forfatterne viser at selve bruken av læringsressurser har gjennomgått en radikal forandring etter at digitale medier for alvor er tatt i bruk både i videregående skole og på universitetet.

Boka inneholder en rekke refleksjoner og potensielle råd for hvordan en kan arbeide med å gi elever og studenter optimal skrivekompetanse. Den retter seg mot forskere og studenter innen lærerutdanning 8–13. Den vil også gi nyttige råd til lærere i videregående skole.

Til toppen

Presse Syn for skriving

«Bogen tager udgangspunkt i et norsk forskningsprosjekt under Utdanning2020 gennemført 2010-13. Fokus har været at undersøge, hvordan forskellige læringsresurser bruges af elever og studerende, og hvilken slags indvirkning denne anvendelse har på en muligvis "vellykket skrivning". [...] Bogen i hånden skal læses i sin helhed i ånden: skrivning i alle fag med henblik på erkendelse og en forudsat skriftkyndig praksisorientert fagdidaktiker, for ellers kortslutter skrivekredsløbet». Les omtale av boka i Læsepedagogen.

Gitte Durinck, Læsepedagogen

Saktekster og metaspråk

«Utgangspunktet er et forskningsprosjekt om hvordan elevenes skriftlige produksjon blir påvirket av og avhenger av slags type læringsressurser de anvender. I hvilken grad spiller læringsmidlene en rolle for elevenes tekstproduksjon? Boka tar for seg ulike sider ved elevenes møte med tekstkrav i skolen. Hva vil det si å skrive rapporter? Skiller saktekster seg fra hverandre i ulike fag? Artiklene henter eksempler fra ulike skoleslag, som engelsk fellesfag, design og håndverk, mens andre tar for seg norsk på studieforberedende utdanningsprogram og fysikkdidaktikk i lærerutdanningen. [...] Artiklene understreker tidligere erfaringer, idet læreren og læreboka fremdeles er elevenes viktigste faglige ressurser. Ikke desto mindre påpeker redaktørene at elever på både ungdomstrinn og i videregående skole med fordel kan få et mer bevisst forhold til faglige saktekster. [...] Syn for skriving kan bidra til kunnskap om om tekster og tekstkompetanse hos lærere og elever.»

Guro Havrevold, Bedre Skole

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Aamotsbakken er professor i tekstvitenskap ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har skrevet artikler innenfor feltet teoretiske tekster med særlig vekt på tekstlingvistikk og intertekstualitet.

Norunn Askeland er professor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun arbeider med master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Sørøst-Norge og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år.