Sykepleie ved hjertesykdom (Innbundet)

Forfatter:

Dag-Gunnar Stubberud og Karen By (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 582
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202700294
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykepleie ved hjertesykdom

Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Hjertesykdom er et felt hvor nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten. I denne andre reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Den reviderte utgaven er utvidet med et kapittel om kateterbasert hjerteklaffoperasjon, et kapittel om hjertetransplantasjon og et kapittel om palliativ behandling av hjertesykdom.

Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter, og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om helsehjelp til personer med hjertesykdom.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, der han primært er tilknyttet mastergradsutdanningen i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.

Karen By er seksjonsleder ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og leder en sengeenhet og en poliklinikk for pasienter med hjertesvikt. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra OsloMet og Columbia University i USA. Hun har mange års klinisk praksis fra ulike hjerteavdelinger, både sengeposter, poliklinikk og hjerteovervåkning.

Rita Botnan er utdannet intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie, ansatt ved intensivavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Botnan er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Petter Hemstad er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved generell intensiv, Rikshospitalet, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF. Han er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Trine-Lise Ellingsen er utdannet intensivsykepleier og ansatt som ledende spesialsykepleier ved Simuleringssenteret, Oslo universitetssykehus HF. Ellingsen har arbeidet med hjertesyke pasienter både på sengepost, i medisinsk overvåkning og i intensivavdeling.

Pål Solberg er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han jobber som universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – storbyuniversitetet, og er tilknyttet Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i intensivsykepleie. Han har mange års erfaring som fagutviklingssykepleier ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, Oslo universitetssykehus.

Ingrid Harg er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – storbyuniversitetet, og er tilknyttet Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i akuttsykepleie. Hun har erfaring som intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, Oslo universitetssykehus.

Helle Madsen Holm er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i avansert klinisk sykepleie fra Høgskolen i Gjøvik. Hun er ansatt som avdelingsleder ved simuleringssenteret, Oslo universitetssykehus HF. Holm er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved thoraxkirurgisk intensivavdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun også er VAD-koordinator. Sørensen er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Inger Lucia Søjbjerg er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun er tilknyttet videreutdanningen i barnesykepleie. Hun er utdannet anestesisykepleier og barnesykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Søjbjerg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, spesielt fra barneavdelinger.

Merete Gulbrandsen Nordstad er hjertesviktsykepleier, utdannet ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg. Hun har vært ansatt ved hjertepoliklinikken på Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 1997, og var der med på å starte opp hjertesviktpoliklinikk i 2003 og atrieflimmerpoliklinikk i 2012. Nordstad er nestleder i Norsk Hjertesviktforum og styremedlem i lokalgruppen av kardiologiske sykepleiere i Oslo- og Akershus.

Kari Hanne Gjeilo er forskningssykepleier ved Klinikk for hjertemedisin og Klinikk for thoraxkirurgi ved St. Olavs hospital i Trondheim og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er leder for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved NTNU, som hun var med på å etablere i 2010. Hun forsker på symptomer og livskvalitet hos ulike pasientgrupper – med særlig vekt på pasienter med hjertesykdommer.