Sykepleie til personer med hjertesykdom (Ebok)

Forfatter:

Dag-Gunnar Stubberud (red.)

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 522
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 15.91 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202631970
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykepleie til personer med hjertesykdom

Hjertesykdom utgjør en stor andel av den totale sykdomsbyrden i den norske befolkningen og er i dag en av de hyppigste dødsårsakene. Samtidig er dette et felt det forskes mye på, slik at nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten.

Denne boka presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Den beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i overvåking, forebygging, behandling og rehabilitering. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens observasjoner, kliniske vurderinger og intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videreutdanning eller mastergrad i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter, og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om helsehjelp til personer med hjertesykdom.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, der han primært er tilknyttet mastergradsutdanningen i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.

Rita Botnan er utdannet intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie, ansatt ved intensivavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Botnan er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Trine-Lise Ellingsen er utdannet intensivsykepleier og ansatt som ledende spesialsykepleier ved Simuleringssenteret, Oslo universitetssykehus HF. Ellingsen har arbeidet med hjertesyke pasienter både på sengepost, i medisinsk overvåkning og i intensivavdeling.

Petter Hemstad er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved generell intensiv, Rikshospitalet, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF. Han er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Fredrik Hetmann er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der han er tilknyttet videreutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap (MNg) fra Flinders University, Australia, og tar for tiden ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo på temaet smerter etter torakskirurgi. Hetmann har lang erfaring som intensivsykepleier fra Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Helle Madsen Holm er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i avansert klinisk sykepleie fra Høgskolen i Gjøvik. Hun er ansatt som avdelingsleder ved simuleringssenteret, Oslo universitetssykehus HF. Holm er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Monica Bukkøy Kjetland er sykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie på en avhandling om atrieflimmer og søvn. I 2012 var hun med på å starte opp atrieflimmerpoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor hun fortsatt arbeider. Bukkøy Kjetland har klinisk erfaring også fra sengepost.

Merete Gulbrandsen Nordstad er hjertesviktsykepleier, utdannet ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg. Hun har vært ansatt ved hjertepoliklinikken på Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 1997, og var der med på å starte opp hjertesviktpoliklinikk i 2003 og atrieflimmerpoliklinikk i 2012. Nordstad er nestleder i Norsk Hjertesviktforum og styremedlem i lokalgruppen av kardiologiske sykepleiere i Oslo- og Akershus.

Inger Lucia Søjbjerg er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun er tilknyttet videreutdanningen i barnesykepleie. Hun er utdannet anestesisykepleier og barnesykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Søjbjerg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, spesielt fra barneavdelinger.

Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved thoraxkirurgisk intensivavdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun også er VAD-koordinator. Sørensen er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).