Sykepleie til personer med hjertesykdom (Fleksibind)

Forfatter:

Dag-Gunnar Stubberud (red.)

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 528
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202448424
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykepleie til personer med hjertesykdom
Hjertesykdom utgjør en stor andel av den totale sykdomsbyrden i den norske befolkningen og er i dag en av de hyppigste dødsårsakene. Samtidig er dette et felt det forskes mye på, slik at nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten.

Denne boka presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Den beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i overvåking, forebygging, behandling og rehabilitering. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens observasjoner, kliniske vurderinger og intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videreutdanning eller mastergrad i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter, og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om helsehjelp til personer med hjertesykdom.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Sykepleie til personer med hjertesykdom

Solid lærebok om livsviktig tema 14.02.2017

«Dette er en lærebok skrevet spesielt for sykepleiere i videreutdanning, men kan brukes som et oppslagsverk for bachelornivå. Den er et must på alle sykehusavdelinger hvor en har hjertepasienter, og den er et viktig bidrag til en kommunehelsetjeneste med stadig økende kompetansekrav.. [...] Jeg synes dette er en usedvanlig god lærebok. Den fremstiller de ulike sykdomstilstandene på en god og forståelig måte med presentasjon av observasjoner og forebyggende og behandlende sykepleietiltak til pasientene.»Laila Solli Reitan, Tidsskriftet SykepleienLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet videreutdanningen og mastergradsutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.
Rita Botnan er intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie, ansatt som fag- og forskningssykepleier ved intensivseksjonen på Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Botnan har svært lang erfaring med medisinsk overvåkning og rytmeovervåking.
Trine-Lise Ellingsen er utdannet intensivsykepleier og ansatt som ledende spesialsykepleier ved Utdanningssenteret, Oslo universitetssykehus HF. Ellingsen har arbeidet med hjertesyke pasienter både på sengepost, i medisinsk overvåkning og i intensivavdeling.
Petter Hemstad er intensivsykepleier ved intensivseksjonen på Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Han har mange års erfaring med medisinsk overvåkning og rytmeovervåking.
Fredrik Hetmann er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der han er tilknyttet videreutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap (MNg) fra Flinders University, Australia, og tar for tiden ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo på temaet smerter etter torakskirurgi. Hetmann har lang erfaring som intensivsykepleier fra Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Helle Madsen Holm er intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie. Hun har lang erfaring som sykepleier i akuttmedisin og har i mange år vært praksisveileder for sykepleiere i videreutdanning. Madsen Holm er medforfatter i flere lærebøker i sykepleie, blant annet i Intensivsykepleie (Cappelen Damm Akademisk 2015, 3. utg.). Hun jobber nå med implementering av medisinsk simulering i et prosjekt for Helse Sør-Øst.

Monica Bukkøy Kjetland er sykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie på en avhandling om atrieflimmer og søvn. I 2012 var hun med på å starte opp atrieflimmerpoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor hun fortsatt arbeider. Bukkøy Kjetland har klinisk erfaring også fra sengepost.
Merete Gulbrandsen Nordstad er hjertesviktsykepleier, utdannet ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg. Hun har vært ansatt ved hjertepoliklinikken på Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 1997, og var der med på å starte opp hjertesviktpoliklinikk i 2003 og atrieflimmerpoliklinikk i 2012. Nordstad er nestleder i Norsk Hjertesviktforum og styremedlem i lokalgruppen av kardiologiske sykepleiere i Oslo- og Akershus.
Inger Lucia Søjbjerg er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun er tilknyttet videreutdanningen i barnesykepleie. Hun er utdannet anestesisykepleier og barnesykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Søjbjerg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, spesielt fra barneavdelinger.
Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier og klinisk sykepleiespesialist i hjerte- og lungetransplantasjon. Hun er ansatt ved thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, hvor hun også er VAD-koordinator. Sørensen deler arbeidstiden sin mellom klinisk arbeid i avdelingen, undervisning internt og eksternt og oppfølging av pasienter med LVAD og annen type mekanisk sirkulasjonsstøtte.