Sykepleie i hjemmet (Heftet)

Forfatter:

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202408725
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykepleie i hjemmet

Sykepleie i hjemmet belyser hva som er det særegne med å yte sykepleie i hjemmet til pasienten sammenliknet med i institusjon. Samhandlingsreformen har som sentralt mål at helsetjenester skal ytes der pasienten bor. Det er en kjensgjerning at sykepleiere og andre helsearbeidere som har sin arbeidsplass hjemme hos pasientene, blir møtt av andre krav og utfordringer enn helsearbeidere i institusjon.

Boken retter søkelys mot den interne organiseringen av hjemmesykepleien og samarbeidet med sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Emner som blir behandlet i lys av dette, er
• hygiene, smittevern og ernæring
• sosial situasjon
• psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet
• demens
• døende i eget hjem
• legemiddelhåndtering
• sårbehandling
• velferdsteknologi

Denne andre utgaven er revidert i tråd med nytt lovverk knyttet til samhandlingsreformen.
Boken er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie. Den er nyttig også for sykepleiere og annet helsepersonell som arbeider i eller har tilknytning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Arvid Birkeland er sykepleier med spesial-/videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og i sosial- og helseadministrasjon, og han er cand.san. med sykepleievitenskap som spesialfag fra Universitetet i Bergen. Birkeland har blant annet vært leder for hjemmetjenesten i Sveio Kommune, og var i mange år styrer/daglig leder ved Stølen Psykiatriske Senter. I dag er han ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag.
Anne Marie Flovik er ansatt som samhandlingskoordinator i Bærum kommune. Hun er sykepleier med spesialutdanning i kreftsykepleie og embetseksamen fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Flovik var i mange år ansatt ved Det Norske Radiumhospital, både som sykepleier og leder. Hun har vært leder i hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune og spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund.
Arne Langøen er sykepleier med sårbehandling som spesialområde, og er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag.