Sykefraværets politikk (Heftet)

Trygdeordningen som ikke lot seg rikke?

Forfatter:

Anniken Hagelund

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202406653
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Samfunnsfag og Sosialfag
Fag: Samfunnsfag, Sosialfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykefraværets politikk

Syketrygd og sykefravær har vært kontroversielle temaer i norsk politikk og samfunnsdebatt. Til tross for mange krav om endring og innstramming, har syketrygden vært en usedvanlig robust trygdeordning. Grunnprinsippene om full lønn fra første fraværsdag og to ukers arbeidsgiverfinansiering har knapt latt seg rikke. Samtidig har det skjedd store endringer i sykefraværsoppfølgingen og i måten vi forstår og diskuterer sykefravær på.

Anniken Hagelund tar i denne boka for seg den norske sykefraværspolitikken og undersøker hvordan denne har utviklet seg siden dagens sykepengeordning ble innført i 1978. Ved å anvende begreper og innsikter både fra institusjonell teori, diskursanalyse og komparative velferdsstudier gir boka nye innsikter om spørsmål som:

  • Hvordan har sykefravær blitt forstått og debattert til ulike tider?
  • Hvorfor vekker debatten om sykefravær så sterke følelser?
  • Hvorfor har den norske og svenske syketrygden utviklet seg i ulike retninger?
  • Hvorfor er det så stor uenighet om sykefraværet er høyt eller ikke?
  • Har IA-avtalene bidratt til å avpolitisere sykefraværspolitikken?
  • Er historien om den norske syketrygden en historie om en trygdeordning som ikke lot seg rikke? Eller en historie om nye styringsformer i den norske velferdsstaten?
Sykefraværets politikk er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, inkludert sosiologi og statsvitenskap, hvor kunnskap om velferdsstaten og sosialpolitikk står sentralt. Den er også aktuell for forskere og andre som er opptatt av politisk debatt.

Til toppen

Andre utgaver

Sykefraværets politikk
Bokmål Ebok 2015

Andre aktuelle titler

Presse Sykefraværets politikk

«Sykefraværets politikk er en svært lesverdig bok med mange interessante perspektiver og diskusjoner. Velferdsforskere og aktørene i sykefraværspolitikken vil kunne ha stor glede av den. [...] Den er en utmerket introduksjon til sykefraværspolitikken for studenter og andre som er nye for feltet med sin gjennomgang av sentrale forklaringsmodeller, sentral statistikk og presentasjon og analyser av viktige aktører og prosesser.»

Kjetil A. van der Wel, Tidsskrift for velferdsforskning 2/2015

«Anniken Hagelund skriver klart og lettlest om et svært aktuelt tema, den politiske behandlingen av sykelønnen, 100 % sykepenger, fra den ble innført i 1978 og til i dag. Boken er ekstra interessant fordi den ikke bare går gjennom de politiske diskusjonene og beslutningene, men også knytter temaet til statsvitenskapelige teorier om politisk forandring i et velstående parlamentarisk samfunn.»

B. Claussen, Tidsskrift for Den norske legeforening 172014Les hele anmeldelsen

«Anniken Hagelund [...] har skrevet en svært interessant bok om sykefraværets politikk i Norge. Men det er først og fremst de politiske prosessene og den overordnede sykefraværspolitikken som er godt analysert i Hagelunds bok.»

Lars Gauden-Kolbeinstveit , Minervanett.no 25. august 2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Anniken Hagelund er sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.