Sykdommer hos eldre (Heftet)

Forfatter:

Hanne Tuntland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 248
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Geriatri
ISBN: 9788204110855
Kategori: Helsefag , Helse- og oppvekstfagene og Fagskolen
Fag: Helse- og oppvekstfagene, Helsefag
Nivå: Fagskolen
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Sykdommer hos eldre

Sykdommer hos eldre er skrevet for deg som tar videreutdanning på Fagskolen HS i eldreomsorg.

Sykdommer hos eldre tar for seg fem tilstander som har vist seg å forekomme hyppig hos eldre mennesker. Det er instabilitet, immobilitet, intellektuelle problemer, inkontinens og iatrogene tilstander. Boka behandler hvordan disse tilstandene forebygges og behandles. I tilegg har Kari Aursand skrevet et kapittel om demens i hverdagen.

Boka inngår i en serie på fire bøker, som til sammen dekker læreplanen til videreutdanning i eldreomsorg. De tre andre bøkene heter "Aldring og livsvilkår", "Forebygging, rehabilitering og omsorg", og "Organisering og yrkesutøvelse" .

Sykdommer hos eldre er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider innen eldreomsorgen.

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Tuntland er ergoterapeut og cand.san. og klinisk ergoterapeutspesialist i eldres helse. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har medvirket i flere bøker innen gerontologi/geriatri, samt publisert en rekke artikler innen kunnskapsbasert praksis.