Styrketrening (Heftet)

i individuelle idretter og ballspill

Forfatter:

Eystein Enoksen, Espen Tønnessen og Leif Inge Tjelta (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 288
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347043
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Styrketrening

Styrketrening tar for seg den nyeste forskningen og erfaringsbaserte kunnskapen som ligger til grunn for testing og trening av styrke-, spenst- og hurtighetsegenskaper i individuelle idretter og ballspill.Følgende temaer er presentert i boka:

  • Fysiologiske tilpasninger ved styrke-, spenst- og hurtighetstrening
  • Testing av styrke, spenst og hurtighet
  • Styrketreningsprinsipper, retningslinjer og metoder
  • Spensttreningsprinsipper, retningslinjer og metoder
  • Hurtighetstreningsprinsipper, retningslinjer og metoder
  • Styrke-, spenst- og hurtighetstrening for barn og ungdom
  • Riktigere trening av buk og rygg
  • Trening for å øke muskeltverrsnitt og volum
  • Styrke-, spenst- og hurtighetstrening i ballspill
  • Styrketrening i utholdenhetsidretter
Kapitlene beskriver hver for seg det fysiologiske, psykologiske og idrettsfaglige grunnlaget for trening av styrke, spenst og hurtighet sett i forhold til krav som stilles i utvalgte individuelle idretter og lagballspill. Treningsplaner og treningsmetoder er tilpasset alder, kjønn, treningsutvikling, målsetting og nivå.

Artiklene er skrevet av fagpersoner som driver forskning og utdanning innen fagfeltet, har utøverbakgrunn på høgt nivå og erfaring som trenere i ulike idretter.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Eystein Enoksen er professor i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole (NIH). Enoksen har 40 års erfaring fra undervisning i friidrett, treningslære og coaching og ledelse. Han har doktorgrad i idrett og lang erfaring både som utøver og trener i friidrett på landslagsnivå. Videre har han hatt ulike styreverv innenfor organisert idrett. For tiden er han medlem av Treningsutvalget i Norges Friidrettsforbund med ansvar for utdanning av trenere. Han er styremedlem i Friidrettens Trenerforening med ansvar for mellom- og langdistansetrening. Han har vært personlig trener for langdistanseløperne Marius Bakken, Susanne Wigene og mellomdistanseløperen Lisbeth Pedersen. Enoksen har publisert mange artikler om mellomdistanse-, langdistanse- og hurtighetstrening.
Leif Inge Tjelta er dosent i treningslære ved Universitetet i Stavanger. Tjelta har mer enn 30 års erfaring som trener på klubb-, krets- og landslagsnivå. I yngre år var han en habil mellomdistanseløper som blant annet fikk med seg to landskamper på 1500 m. Han har skrevet en rekke artikler om løpstrening i nasjonale og internasjonale tidsskrift.
Fra 2003 til 2009 var han fagansvarlig for mellom- og langdistanseløping i Norges Friidrettsforbund. Tjelta har skrevet artikler om treningsintensitet og om treningsmengde i internasjonal langdistanseløping. Der gis det en rekke eksempler på hvordan internasjonale storheter har trent.

Espen Tønnessen fra Kristiansand er tidligere friidrettsutøver og landslagstrener i friidrett. Han har doktorgrad i treningslære ved Norges idrettshøgskole. I dag arbeider han som fagsjef for trening og fagansvarlig for utholdenhet. Espen har skrevet en rekke vitenskapelige forskningsartikler og bøker innenfor treningslærefaget.