Styring og vern (Heftet)

Arbeidsrett i offentlig sektor

Forfatter:

Gerd Engelsrud

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 504
Illustratør: Graff, Finn
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202526290
Kategori: Juridiske fag og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Styring og vern
Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten – både på individuelt og kollektivt nivå.

Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Generelle emneområder som ansettelse, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, virksomhetsoverdragelse, vern mot diskriminering, styringsrett, håndheving og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor. Det praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, Statens personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudsmannen og avgjørelser truffet av likestillings- og diskrimineringsnemnda, tvisteløsningsnemnda og domstolene.

Boken er oppdatert per 1. september 2017.

Styring og vern er beregnet på de som studerer arbeidsrett ved høyskoler og universiteter og på ledere, personalmedarbeidere og fagforeningsrepresentanter i det offentlige. Domstolene, advokater og andre som arbeider med arbeidsrett vil også ha nytte av boken.

Til toppen

Andre utgaver

Styring og vern
Bokmål Nettsted 2018

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Gerd Engelsrud er jurist ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og masterstudiene i administrasjon, styring og ledelse, med mangeårig fagansvar for kommunalrett, forvaltningsrett og arbeidsrett.