Strekk deg mot stjernene (Heftet)

Individuelt tilpasset utdanning for alle barn

Forfatter:

Yong Zhao

Skoleledelse som virker er bokserie på totalt 7 titler. Alle bøkene retter seg mot ledere i oppvekst- og utdanningssektoren, lærere, leder- og lærerutdannere samt andre med interesse for utdanningsfeltet.

Bøkene utkommer har følgende forfattere: Michael Fullan, Russell J. Quaglia, Avis Glaze, Viviane Robinson, Yong Zhao, Pasi Sahlberg og Andy Hargreaves.

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 116
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Reach for greatness
Oversatt av: Goveia, Ingvill Christina
ISBN: 9788202617707
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Organisasjon og ledelse , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Organisasjon og ledelse, Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strekk deg mot stjernene

Strekk deg mot stjernene er en bok som utfordrer det etablerte tankesettet når det gjelder hva opplæring i skolen skal resultere i. Hva skal utdanning være og føre fram til i et samfunn som blir mer og mer digitalisert og globalisert? Yong Zhao utvider og utfordrer forståelsen av hva tilpasning av opplæringen kan innebære. Det er ikke bare læringsprosessene som skal tilpasses elevenes sterke sider, men utdanningssystemet må tillate at opplæringen munner ut i ulike kompetanser, mål og resultater for ulike elever. Det er den enkelte elevs unike kompetanse vi vil trenge i fremtidens samfunn. Boken diskuterer hva som skal til for å lykkes med et utdanningssystem der alle elever kan nå potensialet sitt, og hva dette vil kreve av de ulike aktørene i skolen.


• Hva slags kompetanse trenger vi i framtidens samfunn?
• Hva er elevenes interesser og talenter?
• Kan det være mulig med et utdanningssystem som leder fram til individuelt tilpassete kompetanser for elevene?

Boken utfordrer både elever, foreldre, lærere, skoleledere, skoleeiere og politikere.

Til toppen

Andre aktuelle titler