Strategisk ledelse (Ebok)

Forfatter:

Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 561
Illustratør: Keeping, David
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.62 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202789541
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strategisk ledelse

Strategisk tenkning og strategisk handling blir stadig viktigere for de fleste virksomheter – i næringsliv, offentlig sektor og frivillig sektor. En viktig grunn til det er at globalisering, teknologisk utvikling, digitalisering av informasjon og kommunikasjon, økende kunnskapsintensitet og skjerpede miljømessige utfordringer stiller store krav om endring, tilpasning og fornyelse på virksomhetsnivå.

Strategisk ledelse dekker både tradisjonelle temaer og nyere utviklingstrekk innen strategifaget. Boken er spesielt skrevet for studenter innen strategi- og ledelsesfag, men vil også være nyttig ledere og andre som vil oppdatere sine kunnskaper på feltet.

Denne boken har et klarere praksis- og prosessperspektiv enn mange andre lærebøker. Det er et eget kapittel om strategi i offentlig sektor og strategisk ledelse, og tema som innovasjon og forretningsmodeller er viet stor plass. Det samme gjelder etiske spørsmål knyttet til strategi. Forfatterne er derfor mer opptatt av dynamiske kapabiliteter enn av jakten (og troen) på varige fortrinn, mer opptatt av gode prosesser enn av elegante analyser og mer opptatt av originale løsninger enn av lærebokoppskrifter.

Bokens hovedforfattere er Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten. Bidragsytere er Joyce Falkenberg, Jonny Holbek, Åge Johnsen og Inger Stensaker.


Til toppen

Andre utgaver

Strategisk ledelse
Bokmål Heftet 2015
Forfatter(e)

Bjørn-Tore Flåten har sin ph.d. fra Universitetet i Agder og har siden 2011 vært førsteamanuensis og fra 2013 instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, der han underviser i strategi, innovasjon, internasjonal ledelse og organisasjonsteori. Flåten forsker på kunnskapsflyt og entreprenørskap i virtuelle omgivelser med et særlig søkelys på kunnskapsdeling og Internett-basert samarbeid i bedrifter. Han er også leder for universitetets Senter for entreprenørskap.

Harald Knudsen har sin ph.d. fra University of Oregon og har siden 1999 vært professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder. Han har lang undervisningserfaring i strategisk ledelse og internasjonal ledelse og har siden 1998 også vært tilknyttet Saïd Business School ved Oxford University, først og fremst med utspring i hans konsept «Jazz og ledelse». Hans forskningsinteresse er særlig knyttet til forholdet mellom kompleksitet, dynamisk interaksjon og strategiutvikling. Han har også vært opptatt av temaer som etikk og ledelsesfilosofi i organisasjoner.

Joyce Falkenberg er professor i strategi ved Universitetet i Agder. I perioden 1985–2003 var hun ansatt ved NHH, og hun har i tillegg undervist ved University of Washington og Texas Tech University, NORLET-programmet i Russland, MBA-programmer ved Warsaw Polytechnic, Riga Economic College og BLUE MBA i shipping og logistikk ved Copenhagen Business School. Hennes forskningsinteresser er strategi, endring og implementering av strategi og praktisk strategi. Hun har også vært med og ledet samarbeidsprosjekter i Statoil. Hun har også vært redaksjons- og styremedlem i Academy of Management.

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon. Han er professor i offentlig politikk ved Handelshøyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet og professor II ved Stabsskolen, Forsvarets høgskole. Hans forskningsinteresser er reformer, strategisk planlegging, endringsledelse, mål- og resultatstyring, forvaltningsrevisjon og evaluering i offentlig sektor.

er professor i strategisk endring ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun underviser i strategi, endringsledelse og kvalitativ metode. I sin forskning jobber hun tett på bedrifter og følger dem gjennom store omstillinger for å forstå hvordan strategiske endringer implementeres, hvordan kapasitet for hyppige omstillinger kan utvikles, og hvordan dynamikken mellom ledere, mellomledere og ansatte påvirker prosessen og resultatene.