Strategisk HRM 1 (Ebok)

Ledelse, organisasjon, strategi og regulering

Forfatter:

Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 367
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.68 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202633851
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strategisk HRM 1

Strategisk HRM gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk human resource management (HRM). Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Bøkene presenterer ulike ansettelsesformer og tiltak som virksomheter bruker for å få fatt i den arbeidskraften og kompetansen de trenger, og legger vekt på å presentere både ulike modeller og strategier som kan sikre gode resultater for virksomheten, og behovene til den enkelte medarbeider.

Strategisk HRM er et tobinds læreverk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene retter seg også mot ledere og HR-ansatte som ønsker å bli oppdatert på beste praksis innenfor HRM og på hvordan det er mulig å tilpasse HRM til strategi og situasjon.

Strategisk HRM dekker alle de viktigste emnene innen HRM-faget. 2. utgave er gjennomrevidert og oppdatert på følgende områder: Nye case og eksempler, referanser til ny forskning på feltet, bredere dekning av informasjonsteknologiens betydning for HRM, nærmere omtale av hvordan valget av organisasjonstilnærming påvirker HRM, flere henvisninger og koblinger mellom kapitlene og bedre pedagogisk tilrettelagt og forenklet etter tilbakemeldinger fra studenter og lærere.

Strategisk HRM 1. Ledelse, organisasjon, strategi og regulering, gir en introduksjon til fagfeltet HRM og ulike perspektiver på faget. Et «beste praksis»-perspektiv diskuteres opp mot en tilnærming til HRM basert på strategi og kontekst. Boken gjennomgår også de viktigste juridiske rammene for HRM. Det er videre en drøfting av deltagelse, medvirkning og den norske modellen og til slutt et kapittel om nye kontraktsformer i arbeidslivet.

Redaktører: Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal. Øvrige bidragsytere: Gunhild Bjaalid, Iver Bragelien, Lars Asle Einarsen, Trude Furunes, Beatrice van der Heijden, Svein Tvedt Johansen, Jan Erik Karlsen, Stein Knardahl, Ola Kvaløy, Annet H. de Lange, Jon Erland Lervik, Ingunn Dahler Hybertsen, Einar Marnburg, Kjersti Melberg, Torstein Nesheim, Karen Modesta Olsen, Trude Høgvold Olsen, Thomas Smedsvig, Laura E. Mercer Traavik, Ingvild Vartdal og Hilde Fjellvær.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2016.

Til toppen

Andre utgaver

Strategisk HRM 1
Bokmål Heftet 2016
Forfatter(e)

Aslaug Mikkelsen er professor i ledelse ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. I perioden 2007–2011 var hun rektor samme sted. I sitt doktorgradsarbeid og gjennom flere større prosjekter finansiert av Norges forskningsråd har Mikkelsen vært spesielt interessert i ledelse og de organisatoriske faktorene som påvirker helse, arbeidsmiljø og produktivitet. I tillegg til en rekke internasjonale artikler innenfor ledelse, HRM, bedriftens samfunnsansvar og helse i arbeidslivet har hun skrevet bøker og bokkapitler om medarbeidersamtaler, sykefravær og bedriftens samfunnsansvar knyttet til ekspansjon av olje- og gassaktiviteter i Arktis. Ved siden av sitt arbeid på Universitetet i Stavanger er Aslaug Mikkelsen nestleder i styret for Helse Stavanger og styreleder for Høgskolen i Nesna.

Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. innen endringsledelse med vekt på bedrifters samfunnsansvar fra Universitetet i Stavanger. Hans spesialfelt er institusjonelle analyser og bedrifters samfunnsansvar. Laudal har mange års erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet, Statskonsult (nå Difi), petroleumsbransjen og fra IRIS som oppdragsforsker. Hans publikasjoner handler om organisasjonsendringer, om drivkreftene for bærekraftige virksomheter og om samspillet mellom politisk styring og markedsstyring.

Kjersti Melberg (dr.polit.) leder Statoils operasjonelle enhet for globale HR-leveranser innen «people performance management», har variert ledererfaring innen HR og HMS og var tidligere fagleder for endringsledelse og organisasjonsutvikling i selskapet. Melberg har og lang forskningserfaring fra International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Svein Tvedt Johansen er førsteamanuensis i ledelse og organisasjon og prorektor ved Høgskolen i Harstad. Johansen er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole med en avhandling om etableringen av tillit i organisasjonskontekster. Forskningstema innbefatter blant annet tillit i organisasjoner, kognisjon i organisasjoner og organisatorisk endring. Han har undervist i ledelse, organisasjon og strategi ved Høgskolen i Harstad og Norges Handelshøyskole. Johansen er også initiativtaker til og leder av fagnettverket «Managing Small and Medium Sized Enterprises in the North» innenfor University of the Arctic. Johansen har blant annet publisert i tidsskrifter som Public Opinion Quarterly, Journal of Business Ethics, Management Decision, Journal of Applied Social Psychology og Nordiske Organisasjonsstudier.

Torstein Nesheim er seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i NHH-miljøet. Han er også professor II ved institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Nesheim har sin doktorgrad fra NHH fra 1992. Hans primære forskningsinteresser er tilknytningsformer for arbeid og organisatoriske grenser, organisasjonsstruktur, interorganisatoriske relasjoner og kunnskapsdeling. Nesheim har publisert i blant annet Human Resource Management, Scandinavian Journal of Management, European Management Journal, Personnel Review, European Journal of Industrial Relations og International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.

Karen Modesta Olsen er professor i human resource management (HRM) ved Norges Handelshøyskole (NHH). Olsens forskningsinteresser inkluderer ansettelsesrelasjoner, atypisk arbeid, jobbkvalitet, sykefravær og fokuserer blant annet på institusjonelle forskjeller mellom land. Hun har publisert en rekke arbeider innenfor disse temaene. Hennes forskning ligger i skjæringsfeltet mellom HRM, sosiologi og industrial relations. Hun arbeider for tiden med prosjekter om utfordringer knyttet til ledelse i komplekse, kunnskapsintensive virksomheter og jobbsikkerhet i ulike land.

Thomas Smedsvig (cand.jur.) er advokat med møterett for Høyesterett og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma Stavanger. Han jobber hovedsakelig med arbeidsrett, men arbeider også innenfor kontraktsrett, olje og energi, selskapsrett og prosedyre. Han har tidligere jobbet som dommerfullmektig og hatt styreverv i ulike foretak og diverse tillitsverv. Per tiden er han styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.