Strategisk gransking (Heftet)

Mistanke om økonomisk kriminalitet

Forfatter:

Petter Gottschalk

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 480
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202583521
Kategori: Finans , Etikk , Organisasjon og ledelse og Markedsføring
Fag: Etikk, Finans, Markedsføring, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strategisk gransking

Gransking er å rekonstruere en hendelse eller et hendelsesforløp. De som utfører granskingen skal finne svar på hva som skjedde, og hvordan og hvorfor hendelsen fant sted. Granskerne skal finne ut hvem som var delaktige i hendelsesforløpet, og hvem som forsøkte å forhindre det, men de skal ikke ta stilling til om hendelsene er å betrakte som lovbrudd.

Strategisk gransking innebærer at granskerne bruker fem bestemte strategier ved undersøkelse og kartlegging av hendelser:

  • informasjonsstrategi (valg av informasjonskilder)
  • kunnskaps­strategi (valg av kunnskapskategorier)
  • metodestrategi (valg av fremgangsmåter)
  • konfigurasjonsstrategi (valg av arbeidsform) og
  • systemstrategi (valg av digitalisering).
Strategisk gransking ved mistanke om økonomisk kriminalitet dreier seg om å finne frem til og sikre spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng og mistenktes skyld eller eventuelt skyldfrihet.

Denne boken retter seg mot bachelorstudenter på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier, og kriminologi-, politi- og jusstudier. Boken er også egnet for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.

«Skjulte transaksjoner i skatteparadis er et alvorlig samfunnsproblem. Uten gransking ville mye økonomisk kriminalitet aldri blitt avdekket.

Professor Gottschalks bidrag til granskingsfaget er av stor betydning.»

SIGRID KLÆBOE JACOBSEN, daglig leder av Tax Justice Network

Til toppen

Andre utgaver

Strategisk gransking
Bokmål Ebok 2021

Andre aktuelle titler

Tilleggsmateriell
Forfatter(e)

Petter Gottschalk er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Han har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter, og han har utgitt flere bøker på engelske og amerikanske forlag.