Strafferett – håndbok (Innbundet)

Forfatter:

Finn Haugen og Jon Sverdrup Efjestad

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 933
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202599676
Kategori: Strafferett og straffeprosess , Juridiske fag og Kommentarutgaver
Fag: Kommentarutgaver, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strafferett – håndbok

Strafferett – håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer.

Hensikten med boken er å imøtekomme et behov for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren – enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer – og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet.

Også andre grupper med tilknytning til eller interesse for strafferett vil ha nytte av boken som oppslagsverk. Dette kan være studenter, rettsreportere og diverse offentlige instanser.

Boken har et omfattende lovspeil for å binde sammen straffeloven 2005 og straffeloven 1902. I denne utgaven er det også inntatt merknader til noen av de mest sentrale bestemmelsene i domstolloven.

Strafferett – håndbok inneholder:

  • Straffeloven 2005
  • Straffeprosessloven
  • Bestemmelser i domstolloven
  • Bestemmelser i Grunnloven
  • Bestemmelser i EMK
  • Bestemmelser i utlendingsloven
  • Bestemmelser i vegtrafikkloven
  • Enkelte sentrale forskrifter

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Finn Haugen (født 1946) har vært sorenskriver og dommer siden 1993 – de siste 17 årene dommer i Oslo tingrett. Han har i mer enn 17 år hatt egen advokatpraksis, har møterett for Høyesterett og var i en årrekke fast forsvarer ved herreds-, by- og lagmannsrett. Han er leder av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.
Jon Sverdrup Efjestad (født 1985) er advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har vært vit.ass. ved Senter for europarett og stipendiat ved Stortingets utredningsseksjon. Han har jobbet som forsvarer, militærjurist og dommerfullmektig.