Strafferett – håndbok (Innbundet)

Forfatter:

Finn Haugen og Jon Sverdrup Efjestad

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 933
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202599676
Kategori: Strafferett og straffeprosess , Juridiske fag og Kommentarutgaver
Fag: Kommentarutgaver, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strafferett – håndbok

Strafferett – håndbok er en oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer.

Boken imøtekommer behovet for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren – enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer – og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet.

Også studenter, rettsreportere og ansatte i offentlige instanser vil ha nytte av boken som oppslagsverk i strafferett.

Boken har et omfattende lovspeil for å binde sammen straffeloven 2005 og straffeloven 1902. I denne utgaven er det også inntatt merknader til noen av de mest sentrale bestemmelsene i domstolloven.

Strafferett – håndbok inneholder:

  • Straffeloven 2005
  • Straffeprosessloven
  • Bestemmelser i domstolloven
  • Bestemmelser i Grunnloven
  • Bestemmelser i EMK
  • Bestemmelser i utlendingsloven
  • Bestemmelser i vegtrafikkloven
  • Enkelte sentrale forskrifter

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Finn Haugen (født 1946) har vært sorenskriver og dommer siden 1993 – de siste 17 årene dommer i Oslo tingrett. Han har i mer enn 17 år hatt egen advokatpraksis, har møterett for Høyesterett og var i en årrekke fast forsvarer ved herreds-, by- og lagmannsrett. Han har også vært leder av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Jon Sverdrup Efjestad (født 1985) er advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har vært vit.ass. ved Senter for europarett og stipendiat ved Stortingets utredningsseksjon. Han har jobbet som forsvarer, militærjurist og dommerfullmektig.