Strafferett - håndbok (Innbundet)

Forfatter:

Finn Haugen og Jon Sverdrup Efjestad

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 894
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202445614
Kategori: Strafferett og straffeprosess , Politifag og kriminalomsorg , Juridiske fag og Kommentarutgaver
Fag: Kommentarutgaver, Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strafferett - håndbok

Strafferett – håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer.

Hensikten med boka er å imøtekomme et behov for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren – enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer – og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet.

Også andre grupper med tilknytning til eller med interesse for strafferett vil ha nytte av boka som oppslagsverk. Dette kan være studenter, rettsreportere og diverse offentlige instanser.

Denne 4. utgaven er ajourført per april 2015, men slik at forventet lovtekst ved ikrafttredelse av straffeloven 2005 er innarbeidet. Boka vil også gi veiledning til straffeloven 1902 og har et omfattende lovspeil for å binde sammen straffeloven 2005 og straffeloven 1902.

Boka inneholder:

  • Straffeloven 2005
  • Straffeprosessloven
  • Bestemmelser i Grunnloven
  • Bestemmelser i EMK
  • Bestemmelser i utlendingsloven
  • Bestemmelser i vegtrafikkloven
  • Enkelte sentrale forskrifter

Til toppen

Forfatter(e)
Jon Sverdrup Efjestad (født 1985) er advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har vært vit.ass. ved Senter for europarett og stipendiat ved Stortingets utredningsseksjon. Han har jobbet som forsvarer, militærjurist og dommerfullmektig.
Finn Haugen (født 1946) tok juridisk embetseksamen i 1970. Han har i mer enn 17 år hatt egen advokatpraksis, har møterett for Høyesterett og var i en årrekke fast forsvarer ved herreds-, by- og lagmannsrett. Han har vært sorenskriver og dommer siden 1993 – de siste 17 årene dommer i Oslo tingrett. Han er leder av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.