Støttende skriveundervisning (Heftet)

En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring

Forfatter:

May Olaug Horverak, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet og Anne Charlotte Torvatn

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202374655
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk , Lese- og skriveopplæring og Lærerutdanning
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Støttende skriveundervisning

Støttende skriveundervisning er rettet mot lærerstudenter og grunnskolelærere i alle fag. Den hjelper læreren til å støtte elevenes skriveutvikling i ulike sjangre og på de ulike fagenes premisser.

Boka gir konkrete innspill til hvordan man kan jobbe strukturert med hele skriveprosessen, fra førskriving til ferdig, individuell tekst. Metodikken bygger på australsk sjangerpedagogikk, og boka gir den første samlede fremstillingen av en sjangerpedagogisk skriveundervisning med eksempler fra norske klasserom.

Boka er tilpasset Fagfornyelsen og gir en innføring i sjangertrekk for de mest aktuelle sjangrene i norsk skole. Her kan lærere og studenter hente ideer til og eksempler på meningsfylt skriveopplæring på ulike trinn i grunnskolen.

Forfatterne er fagpersoner med lang erfaring med lærerutdanning og undervisning i skolen: May Olaug Horverak, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet og Anne Charlotte Torvatn. Øvrige bidragsytere er Ingunn Ofte og Ida Hepsø.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er initiativtaker, metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.

Ann Sylvi Larsen er dosent i norsk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun forsker på barnelitteratur og barns narrativer, og har gitt ut en rekke artikler om disse emnene. Larsen har også gitt ut boka Gode grøss – om skrekkfiksjon for og av barn (2015).

Marit Opland Brujordet er universitetslektor i norsk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har mange års erfaring fra undervisning i grunnskole, grunnskolelærerutdanning og videreutdanning av lærere. Brujordet forsker på elevers lesing av multimodale tekster og elevers skriving av argumenterende tekster.

Anne Charlotte Torvatn er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Insitutt for lærerutdanning NTNU. Hun forsker på lesing og skriving, og har særlig fokusert på sjangerpedagogikk.