Storyland (Heftet)

Journalistikk, makt og meningsdannelse

Forfatter:

Oddgeir Tveiten

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 288
Forlag: IJ-forlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788271473150
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Storyland

Hva er grunnlaget for våre forestillinger om nyhetsjournalistikk og makt? Hvorfor tror vi at nyhetsmedier står i en særstilling når det gjelder påvirkning? Hvordan kan vi studere journalistikkens makt over politikken gjennom kritikk av nyhetshendelser og nyhetstekster? Bidrar nyhetsjournalistikken til kollektiv demokratirefleksjon? Bør vi introdusere begrepet politisk kultur til studiet av politisk kommunikasjon?

Dette er noen av de spørsmål forfatteren tar opp til diskusjon i boken Storyland, som inneholder flere casestudier. Disse studiene gir rom for sammenlikninger og kontraster der nyhetsmakt manifesterer seg på ulikt vis og forutsetter ulike tolkningsstrategier.

Til toppen

Forfatter(e)

Oddgeir Tveiten er medieviter ansatt ved Universitetet i Agder, hvor han forsker og foreleser i politisk kommunikasjon. Han har publisert arbeider om globalisering, utvikling, journalistikk og nye medier.