Stein på stein (2021)

Stein på stein Digital Elevnettsted (2021) (Nettsted)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (B1)

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202655297
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Lisenstype: Elevlisens
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Stein på stein Digital Elevnettsted (2021)

Stein på stein (2021) har et stort elev- og lærernettsted som gir mange pedagogiske muligheter og øving av alle ferdigheter. Stein på stein Digital supplerer Stein på stein Tekstbok og Arbeidsbok.


Stein på stein (2021) har et stort elev- og lærernettsted med gode differensieringsmuligheter. Her finnes et rikholdig sett med ekstraoppgaver på to nivåer, for øving av alle ferdigheter. Nettstedet har innlest tekst, mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene og Øv til prøven gir god øvelse. Oppgavene på nettstedet er et supplement til arbeidsboka.

Nettstedet inneholder alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Her finnes også ulike tilleggsaktiviteter som elevene og læreren kan bruke når det passer. Nettstedet inkluderer en ordliste på norsk.

Det er enkelt å finne fram på nettstedet. Nettstedet har individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til elevene, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Et retteprogram i ulike farger gjør rettingen enkel.

Lærere har også tilgang til en rikholdig lærernettsted som kan brukes på ulike måter. Her ligger tavlebøker til tekstbok og arbeidsbok, ekstra lytteøvelser med lydspor, eksempler på ulike dialekter og samisk, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, verblister og bildesamlinger. Prøver etter hvert tredje kapittel oppsummerer hovedtrekkene i lærestoffet. Fasiter ligger også her.

Til toppen

Forfatter(e)

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Stein på stein (2021)
Stein på stein er et læreverk for voksne som vil lære mer norsk eller som vil ta norskprøven på nivå B1. Læreverket er tilpasset undervisningen fram mot et B1-nivå i alle ferdigheter. Læreverket er oppdatert om det norske samfunnet i dag og dekker alle tverrfaglige emner og kjerneelementer i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Stein på stein legger stor vekt på jevn progresjon i ordforråd, setningsstruktur og kunnskap om norsk grammatikk. Læreverket bygger på prinsippene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.