Statsansatteloven (Heftet)

Særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten

Forfatter:

Gerd Engelsrud

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 142
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202601515
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Statsansatteloven

Alle arbeidsforhold er i utgangspunktet regulert av arbeidsmiljøloven, som gjelder både privat og offentlig sektor. Enkelte sider ved statsansattes arbeidsforhold er imidlertid regulert i statsansatteloven av 16. juni 2017 nr. 67. Loven regulerer særskilt ansettelse og opphør av arbeidsforholdet. Forskrift til lov om statens ansatte mv. av 21. juni 2017 nr. 838 utfyller loven.

Statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter den tidligere loven om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3.

Forfatteren gir her en oversikt over loven, forskriften og forholdet til arbeidsmiljøloven.

Målgruppen er framtidige og nåværende ledere, personalmedarbeidere, fagforeninger og for øvrig alle som kommer i befatning med denne særloven om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Kommunalrett

    Oppgaver, organisering og kontroll

    Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren og Ingun Sletnes

    Heftet
Forfatter(e)

Gerd Engelsrud er jurist ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og masterstudiene i administrasjon, styring og ledelse, med mangeårig fagansvar for kommunalrett, forvaltningsrett og arbeidsrett.