Statistisk analyse i Stata (Heftet)

Forfatter:

Anne Tjønndal

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202517038
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Metodefag
Fag: Metode og studieteknikk, Metodefag, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Statistisk analyse i Stata

Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Den vil være et godt og praktisk hjelpemiddel både for studenter og forskere.

I Statistisk analyse i Stata presenterer forfatteren et utvalg av noen av de vanligste kvantitative analyseteknikkene i samfunnsvitenskapene i dag. Boken redegjør blant annet for:

  • Deskriptiv statistikk
  • Omkoding
  • Variabelkonstruksjon
  • Lineær (OLS) regresjon
  • Logistisk regresjon
  • Regresjonsforutsetninger
Alle bokens analyseeksempler er gjennomført med utgangspunkt i datasettet European Social Survey Round 7 (ESS7). Datasettet er gratis og tilgjengelig for alle på nett. Leseren kan derfor enkelt gjenta analyseeksemplene ved å laste ned datasettet. Boken er ment som praktisk tilleggslitteratur til en mer teoretisk innføringsbok i kvantitativ forskningsmetode.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Intervju
Forfatter(e)

Anne Tjønndal er førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø og førsteamanuensis II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Hun underviser i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og idrettssosiologi.