Statistisk analyse i Stata (Heftet)

Forfatter:

Anne Tjønndal

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202517038
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Metodefag
Fag: Metode og studieteknikk, Metodefag, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Statistisk analyse i Stata

Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Den vil være et godt og praktisk hjelpemiddel både for studenter og forskere.

I Statistisk analyse i Stata presenterer forfatteren et utvalg av noen av de vanligste kvantitative analyseteknikkene i samfunnsvitenskapene i dag. Boken redegjør blant annet for:

  • Deskriptiv statistikk
  • Omkoding
  • Variabelkonstruksjon
  • Lineær (OLS) regresjon
  • Logistisk regresjon
  • Regresjonsforutsetninger

Alle bokens analyseeksempler er gjennomført med utgangspunkt i datasettet European Social Survey Round 7 (ESS7). Datasettet er gratis og tilgjengelig for alle på nett. Leseren kan derfor enkelt gjenta analyseeksemplene ved å laste ned datasettet. Boken er ment som praktisk tilleggslitteratur til en mer teoretisk innføringsbok i kvantitativ forskningsmetode.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Intervju
Forfatter(e)
Anne Tjønndal er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet, Bodø. Hun har tidligere undervist i kvantitativ analyse i Stata ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU i Trondheim.