Stairs 5-7

Stairs 5-7 Online Elevnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202356132
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Varighet: Fram til 26.09.2021
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Stairs 5-7 Online Elevnettsted

Stairs Online er Stairs sitt nye digitale univers med åpne elevsider. Det er en videreføring av Stairs sitt gamle nettsted, men i en utvidet og forbedret versjon. Sjangerlære har fått stor plass på det nye nettstedet, og elevene vil kunne følge læringsstier på sitt eget nivå i de forskjellige sjangrene.
Elevene kan jobbe med 6 ulike sjangre på hvert av trinnene, og får god støtte underveis i arbeidet. Nettstedet har også egne Stairs Grammar-oppgaver med både regler og oppgaver innen grammatikk, i tillegg til oppgaver knyttet direkte til tekstene i boka.

Adresse til elevnettstedet: http://stairs.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Cecilie Solberg er lærer i Oslo-skolen og har bred erfaring med tilpasset undervisning. Hun er adjunkt med engelsk mellomfag. Cecilie er lidenskapelig opptatt av det engelske språket, grammatikken og særlig engelsk barnelitteratur.
Hege Dahl Unnerud har over 20 års undervisningserfaring fra grunnskolen. Hun er lærer på Lambertseter skole i Oslo. Hege har mastergrad i lesing og skriving og hun er veldig glad i engelskspråklig litteratur og film.
Stairs 5-7

Stairs utgave 2, økt fokus på engelsk muntlig og skriftlig kommunikasjon!

Økt motivasjon og bedre måloppnåelse. Stairs har en tydelig struktur som gjør undervisningen systematisk. Variasjon i tekster og bilder motiverer og engasjerer. Verket er tilrettelagt for kartlegging og nivådeling.