Stairs 5-7

Stairs 5-7 Digital vurdering (Elevlisens) (Nettsted)

Tilgang åpnes i Conexus Engage innen tre virkedager

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202549657
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Stairs 5-7 Digital vurdering (Elevlisens)

Hva er Stairs 5-7 Digital vurdering?

Elevene løser prøvene digitalt, og som lærer får du:
• Automatisk retting
• Umiddelbar oversikt over måloppnåelse på elevnivå og klassenivå
• Tilgang til den enkelte elevs besvarelse, med fasit i samme skjermbilde
• Måling av elevenes progresjon over tid
• Forslag til oppfølging

Hva inneholder Stairs 5-7 Digital vurdering?

Lisensene gir tilgang til både helårsprøve og halvårsprøve.

Hvordan komme i gang?

Etter bestilling logger lærer seg inn på conexusengage.no (tidligere Vokal) og tildeler elevene riktig prøve.
Eleven velger riktig prøve fra nettstedet til Stairs, logger seg inn med sin Feidebruker og tar prøven. Bruker ikke skolen Feide kan engangskoder benyttes.
I lærerlisensen for Stairs 5-7 kan du velge Stairs Digital vurdering og se forhåndsvisning av prøvene.

*Forutsetter tilgang til Conexus Engage.Til toppen

Stairs 5-7

Stairs utgave 2, økt fokus på engelsk muntlig og skriftlig kommunikasjon!

Økt motivasjon og bedre måloppnåelse. Stairs har en tydelig struktur som gjør undervisningen systematisk. Variasjon i tekster og bilder motiverer og engasjerer. Verket er tilrettelagt for kartlegging og nivådeling.