Stairs 1-4

Stairs 3 My English Book (Heftet)

Forfatter:

Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 72
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202266233
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 3. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Stairs 3 My English Book
Dette er fargerike engangsbøker med temaer som bygger på ordbanken. Gjennomgangsfigurene Sam og Sophie presenterer lærestoffet og finner på mye rart underveis. Bøkene har enkle tegne-, lytte-, lese- og skriveaktiviteter som elevene vil glede seg over. Kapitlene starter med klare læringsmål og avsluttes med en språksjekk, Diploma.

Til toppen

Forfatter(e)
Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. Hun hadde lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen og god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Stairs 1-4
Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.