Stairs 1-4

Stairs 1-4 Online Elevnettsted (Nettsted)

Forfatter:

Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202432515
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Stairs 1-4 Online Elevnettsted

På fagnettstedet finner elevene oppgaver de kan løse som er knyttet til kapitlene i lærebøkene. Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Av den grunn ligger også ordbanken med kortene og lydstøtte på nettstedet. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.

Adresse til elevnettstedet: http://stairs.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Heidi Håkenstad var lærer med engelsk i fagkretsen. Hun hadde lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen og god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Stairs 1-4
Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.