Stairs 1-4

Stairs 1-4 Flash Cards Teacher's Guide (Ukjent)

Suppleringsmateriell

Forfatter:

Kristin Morten og Marianne Undheim Vestgård

Forfatter:
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202425524
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Stairs 1-4 Flash Cards Teacher's Guide

I denne pakken får du en lærerveiledning til hver av boksene til Stairs 1-4 Flash Cards, et supplement med ord til temaet Creepy Crawlies for Stairs 1+2, samt tall og tallbilder til boksene du har fra før. Totalt inneholder pakken 3 lærerveiledninger, 4 skillekort og 45 nye flash cards.

Flash cards 1+2:
Creepy crawlies (ant, wasp, stick insect, spider, snail, mosquito, ladybug, grasshopper, fly, dragonfly, centipede, caterpillar, butterfly, bee, beetle)
Numbers (0-12)

Flash cards 3:
Numbers (13-20)

Flash cards 4:
Numbers (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000)

Til toppen

Forfatter(e)

Kristin er allmennlærer og har etterutdanning i IKT for lærere og Norsk - begynneropplæring med vekt på lesing og skriving. Nå er hun kontaktlærer på 1. trinn, Gystadmarka skole. Kristin har lang erfaring fra småskolen og god kjennskap til begynneropplæringen. Hun er opptatt av systematisk arbeid og varierte aktiviteter i språkarbeidet. Kristin brenner for engelskfaget og å gi elevene opplevelser gjennom språket.

Stairs 1-4
Stairs er laget til K06 og blir erstattet av Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm. Det nye læreverket er skrevet til fagfornyelsen (LK20), og er en videreutvikling av Stairs.

Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. Samtidig er det viktig at den er godt strukturert. Med læremiddelpakken Stairs 1-4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.