Språkvansker (Heftet)

Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer

Forfatter:

Irene Velsvik Bele (red.)

Forfatter: , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 262
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202277246
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Spesialpedagogikk
Fag: Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Språkvansker

Mange barn, unge og voksne har store problemer med forståelse og bruk av språket. Språkvanskene blir tydelige med økte krav til kognitive funksjoner og får store konsekvenser for læring og utdanning. Denne boka handler om vansker med språk og kommunikasjon, med fokus på spesifikke språkvansker.

Viktige punkter:

  • Spesifikke språkvansker i ungdomsskole og videregående opplæring blir drøftet i lys av teorier om læring og opplæring.
  • Spesifikke språkvansker ses i lys av nyere kognitiv forskning knyttet til informasjonsbearbeidelse.
  • Diagnostisering ses i et kritisk sosiologisk perspektiv.
  • Spesifikke språkvansker blir drøftet i et språkutviklingsperspektiv med eksempler fra barn med en tospråklig utvikling.
  • Språk og kommunikasjon settes inn i en sosiokulturell dialogisk forståelsesramme.

Boka er skrevet for studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi, samt for lærere og førskolelærere i etter- og videreutdanning. Den er nyttig for alle som vil vite mer om det å møte barn og unge med språkrelaterte lærevansker.

Til toppen

Presse Språkvansker

"I min egen praksis har bogen haft nytteværdi til at holde mig nogenlunde ajour med det teoretiske felt, og jeg har med iver understreget passager i teksten, som for mig kan nuancere synet på min tilgang i en konsultativ praksis med rådgivning og vejledning ..."

Torben Pøhler, Læsepædagogen 2/2009

"Språkvansker er en interessant og innholdsrik bok som gir god bakgrunnskunnskap om feltet spesifikke språkvansker, både teoretiske drøftinger og stoff som man ser mer umiddelbar nytte av."

Per Jakob Skaanes, Bedre skole 4/2008

"Der er masser af relevant teori og empiri i form af case-historier fra en lærerhverfag, som jeg er ret sikker på, at mange med dagligt arbejde i skolen vil kunne nikke genkendende til. Jeg har i alt fald selv haft megen glæde af at læse bogen med de mange kloge iagttagelser og eksempler på læring i et sociokulturelt perspektiv."

Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen 25/2008

Til toppen

Forfatter(e)
Arild Lian er professor emeritus fra Universitetet i Oslo. Siden 2004 har han vært tilknyttet Bredtvet kompetansesenter som rådgiver. Hans viktigste bakgrunn er eksperimentell hukommelsesforskning ved Universitetet i Oslo og Rutgers University i USA. De siste årene har han gitt sin forskning et tydeligere utviklingsperspektiv, samtidig som han har orientert seg mot studier av spesifikke språkvansker og andre kognitive utviklingsavvik.

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hennes forskning har helt fra doktorgradsarbeidet på tidlig 90-tall og fram til i dag, vært spesielt knyttet til barns lese-, skrive- og språkutvikling og til forebyggende tiltak for å styrke barns og elevers skriftspråklige utvikling.

Per Koren Solvang er professor i rehabilitering ved Høgskolen i Oslo. Han arbeider med studier av funksjonshemning og annerledeshet. Solvang var fram til 2005 professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen.
Astri Heen Wold er professor emerita ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Helt fra studentdagene har hun arbeidet med spørsmål knyttet til språk og kommunikasjon. Fra tidlig i 1980-årene har søkelyset i stor grad vært rettet mot flerspråklighet og barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage. Hun har medvirket til flere andre bokutgivelser.