Språkporten

Språkporten Fransk Enkeltlisens (Nettsted)

Grammatikk og språkøving for fransk I, fransk II og for fransk på ungdomstrinnet

Legg i ønskeliste

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Fransk
ISBN: 9788202533069
Kategori: Fransk 2 og Fransk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Fransk 1, Fransk 2
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn, Vg1, Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Språkporten Fransk Enkeltlisens

Språkporten Fransk er et online læremiddel med grammatikkteori, grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill. Det kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Aktuelle kurs: Fransk I, Fransk II og ungdomstrinnet
Språkporten Fransk er lisensbelagt og kan brukes av elever, lærere og av privatpersoner som ønsker å forbedre sine grunnleggende franskkunnskaper.

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd
Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.

I tillegg til grammatikk inneholder Språkporten Fransk også:
• orddrill
• verbdrill
• skrivetrening
• Toveis fransk ordbok (kommer!)

Orddrill
Det er valgt ut 12 temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på fransk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - fransk eller fransk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Verbdrill
Dette er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på fransk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

Skrivetrening
Språkporten gir deg eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Ordbok kommer!
Cappelen Damms tospråklige digitale franskordbok blir tilgjengelig i Språkporten Fransk uten ekstra kostnader. (Kommer!)

Til toppen

Andre aktuelle titler

Andre aktuelle titler

Språkporten

Språkporten finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og fungerer på PC, Mac, brett og mobil.