Språkporten

Språkporten Fransk enkeltlisens (Nettsted)

Grammatikk og språkøving for fransk på ungdomstrinn og videregående skole

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Fransk
ISBN: 9788202533069
Kategori: Spansk og Spansk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Spansk
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Språkporten Fransk enkeltlisens

Språkporten Fransk er et online læremiddel med grammatikkteori, grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill. Det kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Aktuelle kurs: Fransk I, Fransk II og ungdomstrinnet

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd. Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.

Språkporten har en orddrill med 12 utvalgte temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på fransk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - fransk eller fransk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Verbdrill er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på fransk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

Språkporten gir deg god skrivetrening: eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Ordbok
Cappelen Damms tospråklige digitale Fransk ordbok er integrert i Språkporten Fransk, og gjør oppslag mulig ved kun å klikke på ordet man vil ha forklart – eller ved å søke.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Enchanté 1 (LK20)

  Lærebok Fransk 2, vg1

  Clélia Elster, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

  Fleksibind
 • Enchanté 2 (LK20)

  Lærebok Fransk 2, vg2

  Hilda Hønsi, Claire Kjetland, Sébastien Liautaud, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen og Clélia Elster

  Fleksibind
 • Fransk ordbok

  Fransk-norsk/norsk-fransk

  Herbert Svenkerud, Eva Haugum og Solveig Landron

  Fleksibind
Språkporten
Språkporten er et online læremiddel med grammatikk, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger for elever på ungdomsskole og videregående skole. Språkporten finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og fungerer på PC, Mac, brett og mobil.