Språkporten

Språkporten Engelsk Enkeltlisens (Nettsted)

For engelsk SF Vg1, engelsk YF Vg1 og Vg2 og for engelsk på ungdomstrinnet

Legg i ønskeliste

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202533045
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn, Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Språkporten Engelsk Enkeltlisens

Språkporten Engelsk er et online læremiddel med grammatikkteori, grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill. Det kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Aktuelle kurs: Engelsk SF Vg1 og YF Vg1 og Vg2. Læremidlet vil også fungere godt for elever på ungdomstrinnet.
Språkporten er lisensbelagt og kan brukes av elever, lærere og av privatpersoner som trenger å forbedre sine grunnleggende engelskkunnskaper.


I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd
Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.

I tillegg til grammatikk inneholder Språkporten Engelsk også:
• orddrill
• verbdrill
• skrivetrening
• toveis engelsk ordbok (kommer!)

Orddrill
Det er valgt ut 12 temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på engelsk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - engelsk eller engelsk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Verbdrill
Dette er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på engelsk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

Skrivetrening
Språkporten gir deg eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-postl, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Ordbok kommer!
Cappelen Damms tospråklige digitale engelskordbok blir tilgjengelig som oppslagsverktøy i Språkporten Engelsk uten ekstra kostnad.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Tracks SF

  Engelsk SF Vg1

  Rasma Haidri Sjøvoll, Ellen Johanne Narum Fodnestøl, Silje Moen, Helen Murray

  Fleksibind
 • Tracks SF. Unibok

  Engelsk SF Vg1

  Ellen Johanne Narum Fodnestøl, Rasma Haidri Sjøvoll, Silje Moen og Helen Murray

  Nettsted
Språkporten

Språkporten finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og fungerer på PC, Mac, brett og mobil.