Språkporten

Språkporten Engelsk Enkeltlisens (Nettsted)

Grammatikk og øvinger for engelsk vg1 og engelsk på ungdomstrinnet

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202533045
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Språkporten Engelsk Enkeltlisens

Språkporten Engelsk er et online læremiddel med grammatikkteori, grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill. Det kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Aktuelle kurs: Engelsk SF Vg1 og YF Vg1 og Vg2. Læremiddelet vil også fungere godt for elever på ungdomstrinnet.
Språkporten er lisensbelagt og kan brukes av elever, lærere og av privatpersoner som trenger å forbedre sine grunnleggende engelskkunnskaper.

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd. Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.

Språkporten har en orddrill med 12 utvalgte temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på engelsk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - engelsk eller engelsk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Verbdrill er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på engelsk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

Språkporten gir deg god skrivetrening: eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Cappelen Damms tospråklige digitale Engelsk ordbok er integrert i Språkporten Engelsk, og gjør oppslag i ordbok lett tilgjengelig.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Citizens SF vg1 (LK20)

  Lærebok engelsk vg1 studieforberedende (fagfornyelsen LK20)

  Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

  Fleksibind
 • Citizens YF (LK20)

  Lærebok engelsk vg1 yrkesfag

  Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

  Fleksibind
 • Engelsk ordbok

  Engelsk-norsk/norsk-engelsk

  Herbert Svenkerud og Anne Helene Aarflot

  Fleksibind
Språkporten
Språkporten er et online læremiddel med grammatikk, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger for elever på ungdomsskole og videregående skole. Språkporten finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og fungerer på PC, Mac, brett og mobil.