Språkpermen (Ukjent)

Lær meg norsk før skolestart! Pakke à 10 stk.

Forfatter:

Margareth Sandvik og Marit Spurkland

Forfatter: og
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 20
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202387181
Kategori: Språk, tekst og matematikk
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Språkpermen

Språkpermen er et verktøy for kartlegging av språkutviklingen hos barn i barnehagealder. Verktøyet brukes i sammenheng med metoden som beskrives i boka Lær meg norsk før skolestart! Boka utgis separat.

Språkpermen er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket. Det består av et engangshefte med skjemaer som dekker områdene språkfunksjoner, samtale, lesestund, barnets fortellinger, lesing og skriving og morsmål. Personalet observerer og noterer i skjemaet på bakgrunn av veiledningen i verktøyet og i boka.

Språkpermen er revidert i henhold til kravene til kartleggingsverktøy for barnehager fra Kunnskapsdepartementets ekspertutvalg 2010/2011.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på barns bruk av språk i ulike situasjoner, og har skrevet flere bøker og artikler om barns språkutvikling, barnehagens språkmiljø og digitale læringsmiljø i barnehage og begynneropplæring. Hun har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Sandvik har bl.a utgitt bøkene Språkarbeid i barnehagen (2021) og Lær meg norsk før skolestart! (2012) og er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019). Hun er også bidragsyter i Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022).

Marit Spurkland er førstelektor ved førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun spesielt arbeider med barnelitteratur og sammenhengen mellom teori og praksis i fagfeltet. Hun er blant annet forfatter av «Bruk av litteratur i arbeid med barn og unge» (1996) og ulike artikler om barnelitterære emner.