Språkleker (Heftet)

Praktisk del

Forfatter:

Annette Lønnegaard og Jørgen Frost

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1996
Antall sider: 220
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788200419778
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Språkleker

Språkleker er en samling praktiske leker som er til både glede og nytte i den begynnende lese- og skriveopplæringen.

Ved å bruke leken som pedagogisk virkemiddel, blir barnas nysgjerrighet for språket stimulert, og de blir gjort oppmerksomme på språkets mangfold. Barna vil også utvikle en fonembevissthet som kan være med å forebygge lese- og skrivevansker.

Den teoretiske delen – Sproglege – Teoretisk del, kan skaffes i dansk versjon gjennom Norli i Oslo.

Til toppen

Forfatter(e)

Jørgen Frost er utdannet lærer og skolepsykolog og har mye erfaring fra undervisning og rådgivning om elever med lese- og skrivevansker. Phd fra universitetet i København om betydning av språklig bevissthet og tidlig skriving for den første skriftspråklige utviklingen. Jobbet fra 1994-2007 på dysleksiseksjonen på Bredtvet kompetansesenter og fra 2007-2014 som professor på Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. Forskningsfokus har vært forebygging og tidlig innsats for barn med lese- og skrivevansker samt vokabularets betydning for skriftspråklig utvikling.