Språkporten

Språkporten Tysk Enkeltlisens (Nettsted)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Tysk
ISBN: 9788202533052
Kategori: Tysk 2 og Tysk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Tysk 1, Tysk 2
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Språkporten Tysk Enkeltlisens

Språkporten Tysk er en online nettressurs med grammatikkteori, grammatikkoppgaver og oppgaver for øving og drill. Den kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Aktuelle kurs: Tysk I og Tysk II
Språkporten Tysk er lisensbelagt og kan brukes av elever, lærere og av den som ønsker en privatlisens og vil forbedre sine grunnleggende tyskkunnskaper.

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd
Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.

I tillegg til grammatikk inneholder Språkporten Tysk også:
• orddrill
• verbdrill
• skrivetrening
• Toveis tysk ordbok

Orddrill
Det er valgt ut 12 temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på tysk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - tysk eller tysk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Verbdrill
Dette er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på tysk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

Skrivetrening
Språkporten gir deg eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Ordbok kommer!
Cappelen Damms tospråklige digitale tyskordbok blir tilgjengelig uansett hvor du befinner deg i Språkporten Tysk. (Kommer!)

Til toppen

Andre aktuelle titler

Språkporten

Språkporten finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og fungerer på PC, Mac, brett og mobil.