Spør barn. Få svar (Spiral)

Samtaler med barn om sosiale relasjoner

Forfatter:

May Britt Drugli og Mona Engen

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 176
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204092397
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Om utgivelsen Spør barn. Få svar
Denne boka er skrevet for fagpersoner i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnevern. Forfatterne mener at disse fagfolkene bør snakke mer med barn!

Hvis det er grunn til bekymring for et barn, eller hvis du tror innsikt i barnets meninger og erfaringer kan komme til nytte i ditt eget arbeid, bør du ta deg tid til å ha målrettede samtaler med barn

I de senere årene har det vært mye fokus på barnesamtaler. Barnet begynner etter hvert å få status som en nyttig informant om seg selv og sitt liv.

Boka bygger på SSR-metoden. SSR står for samtaler om sosiale relasjoner. Metoden egner seg til å snakke med barn om hvordan de har det, med utgangspunkt i sosiale relasjoner barnet inngår i. Ulike fagpersoner vil kunne bruke SSR på ulike måter tilpasset sin egen arbeidssituasjon og kompetanse. Metoden vil passe best i samtaler med barn i aldersgruppen ca. 4-12 år, men den kan også tilpasses større barn og bidra til konstruktive samtaler med tenåringer.

I SSR-metoden bruker man konkrete figurer (dukker) som representerer de relasjonene barnet snakker om. Figurene sikrer et konkret holdepunkt for barnet og gjør det lettere for barnet å beholde fokus gjennom intervjuet. Bakerst i boka ligger det ark med til sammen 80 figurer i farger. Figurene kan stanses ut og brukes i intervjuene. Boka har praktisk spiralinnbinding.

Til toppen

Forfatter(e)
May Britt Drugli har siden 1998 jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå er førsteamanuensis. Hun er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid.