Spill og lær ballspill (Heftet)

En innføring i skudd-på-mål-spill

Forfatter:

Kolbjørn Rafoss og Herbert Zoglowek

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 180
Illustratør: Kolostyák, Laila
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276345872
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Spill og lær ballspill

Ballspill utgjør en stor del av kroppsøvings- og idrettsundervisningen i skolen. Spill og lær ballspill handler om de fire skudd-på-mål-spillene: basketball, fotball, håndball og innebandy. Boka gir leseren en pedagogisk bakgrunn for å kunne reflektere over og undervise ballspill i skolen.

Første del er en generell innføring i ballek og ballspill som dannende aktivitet og et innblikk i de ulike ballspillenes utvikling og historie. Del to beskriver og diskuterer ulike læringsmål og læringsinnhold. I del tre presenteres forskjellige metodiske modeller. Del fire inneholder et stort utvalg lek- og spilleformer som viser hvordan balleker, småspill og koordinative balløvelser kan bygges opp til en elevorientert og målrettet tilrettelegging for skudd-på-mål-spill.

Spill og lær ballspill henvender seg til lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag, og til studenter som har ballspill som del av sin idrettsfaglige utdanning på universitet og høgskole. Boka kan også være til hjelp for trenere og ledere innen frivillig idrett som jobber med unge utøvere.

Til toppen

Forfatter(e)
Kolbjørn Rafoss, født 1952, er førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark. Han har lang erfaring med undervisning i ballspill på videregående skole og høgskole. Han har spilt aktivt og trent fotballag innen bredde- og toppfotball. Han har tidligere skrevet kapitler i lærebøker innen ballspill og bl.a. boka Å spille ballen tilbake – volleyballens historie i Norge.
Herbert Zoglowek, født 1952, er førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark. Forfatteren har arbeidet med og undervist i ballspill på skole, universitet og høgskole. Han har vært aktiv fotball-, volleyball- og landhockeyspiller. Forfatteren har tidligere skrevet lærebøker og en rekke kapitler i lærebøker innen ballspill, bl.a. boka Volleyball, som er oversatt til kinesisk og latvisk.