Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen (Heftet)

Forfatter:

Vivian D. Haugen og Richard Haugen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 284
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202542139
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Om utgivelsen Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen

Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen handler om de ulike spesialpedagogiske utfordringene som ansatte i skolen møter. Forfatteren tar blant annet opp temaer som språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, emosjonelle vansker, oppmerksomhetssvikt (ADHD), tics og Tourettes, synsvansker, hørselsvansker, utviklingshemning, hjerneskade og autisme.

Det er en rekke forhold som kan medvirke til at elever trenger spesialpedagogisk tilrettelegging eller en forsterket innsats i skolen. Hvordan kan skolen tilrettelegge skolehverdagen for å redusere eksisterende vansker hos elever og tidlig avdekke og igangsette tiltak? Målet er å oppnå best mulig trivsel, utvikling og læring blant enkeltelever og elevgrupper.

Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen er aktuell for studenter i lærerutdanningene og spesialpedagogikk. I tillegg egner boka seg i sosial- og helsefagutdanningene og for lærere som etterutdanner seg.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen

Teksten er konkret, og fagterminologien er enkelt forklart.[...]

Hvert kapittel i boken har en egen tiltaksdel for den vansken som er gjennomgått. Den kan således gi lærere og spesialpedagoger råd og ideer når det gjelder tilretteleggingen av undervisningen for elever med ulike vansker. Slik bidrar boken med praktiske tips direkte inn i skolehverdagen, og særlig nye lærere kan oppleve at de her får gode råd for å sette i gang tiltak i klasserommet.

Kirsten Flaten, Dosent, Høgskulen på Vestlandet, Spesialpedagogikk 02/21Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for bokserien Barn og unges læringsmiljø (4 bøker) samt Barns utvikling i barnehagealder og Barns utvikling i skolealder. Han har i tillegg skrevet Relasjonsvansker blant barn og unge. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder.

Vivian D. Haugen er førstelektor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hun har erfaring fra grunnskolen både som lærer, spesialpedagog og rektor. Nilsen er medforfatter i flere av bindene i bokserien Barn og unges læringsmiljø og er i tillegg redaktør av Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (2014).