Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte (Ebok)

Forfatter:

Rune Sarromaa Hausstätter og Solveig Magnus Reindal (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 173
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.13 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202744380
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte

Denne boka handler om forutsetningene og grunnlagstenkningen innen spesialpedagogikken og om spesialpedagogikk både som en fagdisiplin og en yrkesprofesjon.

Spesialpedagogikkens oppgave er å løse problemer knyttet til å inkludere barn og voksne med funksjonsnedsettelser i skolen og samfunnet. Men hvordan skal man bidra med dette? I denne boka behandles spesialpedagogikkens indre spenningsforhold, mellom å være en profesjon der oppgaven er å løse konkrete utfordringer for barn og unge med pedagogiske utfordringer og en fagdisiplin rettet mot å forstå og utfordre ekskluderingstendenser i skole og samfunn. Bidragene i boka spenner fra historiske refleksjoner over spesialpedagogikkens grunnlag til å drøfte spesialpedagogikkens rolle i et postmoderne utdanningssamfunn. Forfatterne er alle sentrale personer i eller i tilknytning til det norske spesialpedagogiske forskningsfeltet.

Boka retter seg mot spesialpedagoger, studenter og forskere som ønsker å få en mer grundig forståelse av spesialpedagogikken som fagfelt.

Medforfattere: Jarle Bakke, David Lansing Cameron, Rolf Fasting, Peder Haug, Elisabeth Hesjedal, Berit Helene Johnsen Marit Mjøs, Jenny Steinnes, Anne Dorthe Tveit og Stine Vik.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2016.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Rune Sarromaa Hausstätter er professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsområder er spesialpedagogisk teori, spesialpedagogisk profesjonsforståelse og komparative studier. Haustätter har publisert en rekke nasjonale og internasjonale artikler innen disse områdene.

Solveig Magnus Reindal er professor i pedagogisk filosofi ved NLA Høgskolen, avdeling pedagogikk, Sandviken i Bergen. Hun har en doktorgrad i spesialpedagogikk fra UiO. Reindal har arbeidet med grunnlagsproblemer innen spesialpedagogikk. Hennes forskning berører blant annet temaer som autonomi, bioetikk, etikk, epistemologi, forskjellighet, funksjonshemming, inkludering og subjektforståelse.

Rolf B. Fasting er professor ved Institutt for grunnskolelærer- og faglærerutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Peder Haug er professor emeritus i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda. Han er utdannet Cand. Paed fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i pedagogikk fra Stockholm Universitet. Han har arbeidet ved Høgskulen i Volda siden 1976, men med lengre engasjement ved Senter for barneforsking NTNU, Norges forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Skolverket i Sverige og Uppsala Universitet. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler om tema som gjelder barnehage, skole, lærerutdanning
og spesialundervisning.

Berit Helene Johnsen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er dr.scient. i spesialpedagogikk med det idéhistoriske arbeidet Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle – rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidan og Ole Vigs pedagogiske tekster. Hun arbeider for tiden med internasjonal komparativ klasseromsforskning om veien til den inkluderende skole.

Marit Mjøs er lærer og spesialpedagog med mangeårig undervisnings-, veileder- og ledererfaring fra spesialskole og kompetansesenter. Fra 2014 har hun som førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen arbeidet med spesialpedagogikk innen bachelor- og masterutdanning, og videreutdanning for PP-tjeneste, lærere og skoleledere med hovedfokus på inkludering og innovasjon. Ledelsen av SUKIP-prosjektet kan sees som en oppfølging av hennes PhD-arbeid om spesialpedagogikkens rolle når det gjelder inkludering og tilpasset opplæring for alle elever, der forholdet mellom det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske sees i sammenheng.

Anne Dorthe Tveit er professor emerita i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder (UiA), Institutt for spesialpedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer og har erfaring fra spesialskole og som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Ved UiA har hun i en årrekke arbeidet med spesialpedagogikk som en del av lærerutdanningen og som videreutdanning, både på bachelor og masternivå. Hun har embetseksamen og PhD i spesialpedagogikk. Hennes forskningsinteresser er blant annet knyttet til demokratiske prosesser som dialog, deltakelse og medvirkning, samarbeid mellom skole og hjem og tverretatlig samarbeid. Hun har også forsket på læringsmiljø i skole og barnehage samt spesialpedagogprofesjonen. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt innenfor disse områdene.